BAGADUS

Láhkaortnegat

Kulturmuitoláhka

  • Láhka kulturmuittuid birra (kulturmuitoláhka) lea guovddáš láhkaortnet kulturmuittuid ja kulturbirrasiid suodjaleapmái. Garraseamos gaskaoapmi lea ráfáiduhttin.
  • Muhtun fásta kulturmuittut leat ráfáiduhtton njuolga lágas (automáhtalaš ráfáiduhtton kulturmuittut). Das gávdno maid láhkavuođđu ráfáiduhttit válljejuvvon kulturmuittuid eaŋkilmearrádusaiguin (mearrádusráfáiduhttojuvvon kulturmuittut). Luovos kulturmuittut ja skiipagávdnosat leat maid suodjaluvvon lágas.
  • Kulturmuitolágas leat earenoamáš mearrádusat earret eará áššemeannudeami, olggos- ja sisafievrredangielddus, ja makkár váikkuhusaid vejolaš láhkarihkkumat sáhttet mielddisbuktit.

Mana kulturmuitoláhkii dákko (Láhkadieđut)

Plána- ja huksenláhka

  • Láhka plánema ja huksenáššemeannudeami birra (plána- ja huksenláhka) lea deháleamos gaskaoapmi suohkanii servodat- ja areálaplánemis.
  • Suohkan sáhttá sihkkarastit kulturmuittuid, kulturbirrasiid ja eanadagaid go aktiivvalaččat atná daid vejolašvuođaid maid láhka addá. Sihke areálaulbmilat, mearrádusat ja beroštusguovllus leat áigeguovdilis fáttát.
  • Plána- ja huksenlágas lea plánaoassi mas leat mearrádusat bajilgovaplánema, geatnegahtti areálaplánema ja váikkuhusčielggademiid birra, ja huksenoassi mas leat mearrádusat huksen- ja ráhkadusbargguid ohcangeatnegasvuođa, dárkkisteami ja dohkkeheami birra.

Mana plána- huksenláhkii dákko (Láhkadieđut)

Láhkaásahusat Kulturmuitoláhka:

Guovddáš láhkaásahusat kulturmuitoláhkii (Láhkadieđut)

Njuolggadusat

Njuolggadusat váidit kulturmuitolága rihkkumiid

Láhkaásahusat Plána- ja huksenláhka:

Guovddáš láhkaásahusat plána- ja huksenláhkii (Láhkadieđut)

Láhkaásahus váikkuhusčielggademiid birra (Láhkadieđut)

Eará relevánta lágat ja láhkaásahusat

Dáppe gávnnat bajilgova relevánta lágain ja láhkaásahusain kulturmuitohálddašeapmái.

Publisert: 19. June 2020 | Endret: 25. June 2020