16 landskap av nasjonal interesse i Hedmark

Hedmark er rikt på kulturlandskap, fra storgårder, tømmer- og gruvedrift til jakt og fiske på fjell og vidde.

Landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Gravhaug i Stange vestbygd.
Brann oppstår lett i tette trehus: Tett mellom husene i Egersund.

Brannen i Egersund

Den 2. juni var det fare på ferde i trehusbyen Egersund: Et verneverdig trehus ble totalskadd, mens et annet bygg fikk skader.