Aktuelt

Kulturhistorier

Kulturhistorier er forteljingar om kulturmiljø, kulturminne og landskap. Her skriv vi lengre og meir inngaående om kulturarven vår, og freistar å sjå den frå eit litt annleis perspektiv. Kulturhistorier finn du i heile Noreg, i kulturmiljøa våre, kring kulturminnene, og i bygd og by. Her sett vi fokus på forteljingar som skildrar korleis det er å være nær kulturarven vår.

Publisert: 15. februar 2021 | Endret: 12. februar 2024