Våre digitale tjenester

Våre nettsteder, arkiver og databaser

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige i Norge. Databasen er forbeholdt saksbehandlere i forvaltningen.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

AskeladdenGå til Askeladden her
VeiledereHer finner du veiledere til Askeladden

Oversikt over kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse

Oversikta bygg vidare på registera NB!- (Kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder) og KULA-registeret (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). Oversikta skal og inkludere fleire kulturmiljø som på bakgrunn av geografisk plassering, art eller storleik ikkje er ein del av dei etablerte registera. Til dømes ytre byområde, uthavnar, fiskevær, industriområde, militæranlegg og kanalanlegg.  

Oversikt over kulturmiljø og landskap av nasjonal interesseHer finner du fullstendig informasjon og veiledning om tjenesten

Digisak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren er ansvarlig for driften av løsningen.

DigisakGå til Digisak her

Riksantikvarens bildearkiv

bildearkiv.ra.no/fotoweb/views/login er et foto-, tegnings- og dokumentarkiv for kulturminne- og miljøforvaltningen. Tjenesten krever pålogging.

Deler av arkivet er åpent for publikum, dette finnes på kulturminnebilder.ra.no.

Bildearkiv.ra.noGå til bildearkiv her

Kulturminnebilder

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger.

Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier.

Mye av dette er tilgjengelig for publikum på kulturminnebilder.ra.no

KulturminnebilderGå til kulturminnebilder her
Les mer om våre arkiverGå til arkivsidene her

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er åpent for alle og gir deg oversikt over 170.000 kulturminner i Norge som er registrerte i kulturminnebasen Askeladden.

Kulturminnesøk inneholder kart, fotografier, faktaopplysinger og beskrivelser, og er et unikt verktøy for å finne opplysninger om norske kulturminner. Man kan også legge inn egne kulturminner på nettsiden, les mer om hvordan gjøre dette her. 

KulturminnesøkGå til kulturminnesøk her

Publisert: 23. mars 2020 | Endret: 29. november 2023