Om Riksantikvaren

Riksantikvarens strategier

Les strategien her

Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling 

Les strategien her

Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021- 2030

Riksantikvaren klimastrategi for kulturmiljøforvalting 2021-2030

Riksantikvarens strategi 2021- 2025

Riksantikvaren strategi 2021-2025

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019-2022

Riksantikvaren bevarer kulturarv – viktige verdier for kunnskap, opplevelse og bruk.

Publisert: 24. februar 2020 | Endret: 27. september 2023