Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Her finner du en oversikt over med hjelp til hvem du skal kontakte for hva i kulturminneforvaltningen, samt kontaktinformasjon og fakturainformasjon til Riksantikvaren.

Hvem skal jeg kontakte?

Kulturminneforvaltningen består av flere instanser. Her kommer en oversikt over vanlige spørsmål vi får, og hvem som kan svare deg.

Jeg eier en fredet bygning. Hva har jeg lov til å gjøre?
Ta kontakt med fylkeskommunen eller Sametinget, de kan hjelpe deg videre.

Jeg eier en bygning som er verneverdig, men ikke fredet. Hva har jeg lov til å gjøre?
Ta kontakt med kommunen, de kan hjelpe deg videre.

Jeg trenger opplysninger om en bygning. Hvor finner jeg det?
I Kartverkets tjeneste “Se eiendom” kan du finne eiendomsopplysninger:
https://seeiendom.kartverket.no/
Du kan også kontakte kommunen.

Jeg trenger informasjon om et SEFRAK-bygg.
Ta kontakt med teknisk etat i kommunen der bygningen er, eller med byantikvaren i de byene som har dette. For bygninger eldre enn 1850 er det kulturminneansvarlige i fylkeskommunen som skal kontaktes.
I Kartverket sitt eiendomsregister Matrikkelen kan du finne opplysninger om SEFRAK-bygningene, og innsynsløsningen. Se eiendom er en gratis tjeneste som er åpen for alle.

E-postadresser hos Riksantikvaren

Bibliotek: bibliotek@ra.no

Arkiv og Fotoarkiv: arkiv@ra.no  

Askeladden hjelp: askeladden.hjelp@ra.no

Digisak: digisak@ra.no

Kulturminnesøk: kulturminnesok@ra.no

Kontakt Riksantikvaren
Har du spørsmål til Riksantikvaren? Bruk skjema her, eller send e-post til postmottak@ra.no.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.

Fakturainformasjon

Vi ønsker å motta våre fakturaer som EHF. Vårt organisasjonsnummer er: 974 760 819. Det er viktig at fakturaen er merket med bestillerreferansen dere får oppgitt fra Riksantikvaren i bestillingen.

Dersom dere ikke kan levere EHF, må dere sende fakturaen til vår fakturaadresse og ikke på e-post. Vi ønsker 30 dager betalingsfrist slik at vi får betalt innen fristen.

Fakturaadresse
Riksantikvaren
DFØ Fakturamottak
Postboks 4746
7468 Trondheim

Du kan kontakte Riksantikvaren på:

e-post: postmottak@ra.no
telefon: 22 94 04 00

Besøksadresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Se i google maps)

Postadresse
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Åpningstider:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Sentralbord: +47 22 94 04 00
Biblioteket: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Pressevakt: +47 404 65 153

Riksantikvarens distriktskontorer

Har ansvar for rådgivning og saksbehandling om forvaltning av de fire middelalderbyene samt for borger, klostre og andre kirkelige anlegg (ikke kirkesteder) fra middelalderen i sine områder.

Middelalderbyen Oslo:
Live Johannessen
Mob: 982 02 773
e-post: live.johannessen@ra.no

Middelalderbyen Tønsberg:
Jens Rytter
Mob: 982 02 814
e-post: jens.rytter@ra.no

Middelalderbyen Bergen
Hanne Merete Moldung
Mob: 982 02 797
e-post: hanne.merete.moldung@ra.no

Middelalderbyen Trondheim
Sissel Ramstad Skoglund
Mob: 982 02 856
e-post: sissel.ramstad.skoglund@ra.no

Alle skriftlige henvendelser sendes Riksantikvarens hovedkontor i Oslo

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 17. oktober 2022