Nyheter

Riksantikvaren flytter til trelastlageret på Grønland

Riksantikvaren har inngått leiekontrakt med Reitan Eiendom AS for Schweigaards gate 28 på Grønland i Oslo. Fra 1. januar 2025 er Riksantikvaren på plass i nye kontorlokaler.

Publisert: 16. januar 2024 | Endret: 29. januar 2024

Trelastlageret på Grønland i prospekt.
Slik kan det bli. Schweigaards gate 28 i prospektet fra Reitan Eiendom AS. Foto: Reitan Eiendom AS.

–  Vi ser frem til å flytte inn i et bygg med identitet og særpreg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette er en bygning som gir tilhørighet og identitet til Schweigaards gate, og med en fredet fasade som det ikke finnes maken til i byen. Trelastlageret blir en arbeidsplass hvor vi kan leve opp til de verdiene vi jobber for i hverdagen.

Kontrakten er godkjent av Klima- og miljødepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, og Riksantikvaren har brukt Statsbygg som rådgiver gjennom prosessen. Reitan Eiendom AS går nå i gang med nødvendige tilpasninger av lokalene før innflyttingen.

–  På vegne av utleier Grønlandskvartalene AS, et selskap under Reitan Eiendom AS, er vi svært stolte over at Riksantikvaren har valgt eiendommen Schweigaards gate 28 som sine fremtidige kontorlokaler, sier adm. direktør Trond Mellingsæter. – Vi tror at trelastlagerets særegenhet og kulturhistoriske uttrykk vil understøtte Riksantikvarens virksomhet og profil på en særdeles god måte. Fra utleiers side fremstår Riksantikvaren som den ideelle leietakeren for en slik særpreget eiendom.

Reitan Eiendom har hovedsete på Lade Gaard i Trondheim, som er et over 200 år gammel empireanlegg. Denne eiendommen ble pusset opp midt på 90-tallet i tett samarbeid med Riksantikvarens kompetente eksperter.

–  Vi ser frem mot et langt og godt samarbeid og vi vil gjøre vårt ytterste for at Riksantikvaren kan blir en god ambassadør for en av eiendommene våre i Oslo – og vi takker for tilliten! sier adm. direktør Trond Mellingsæter.

Flytter etter 33 år

Riksantikvaren forlater lokalene i Dronningens gate 13, hvor direktoratet har holdt til siden 1991.

– I tråd med statens retningslinjer reduserer vi areal sammenlignet med i dag, men vi får arbeidsplasser som er tilpasset dagens behov, sier Geiran. – Spesielt ser vi frem til at vårt store fagbibliotek kommer ned på gateplan, slik at det blir enklere for alle å besøke og bruke vårt bibliotek. Målet er at det skal kunne fungere som et samlingspunkt for arrangementer og for alle som er interessert i kulturmiljøvern.

En dramatisk historie for trelastlageret

Schweigaards gate 28 var opprinnelig et trelastlager oppført rundt 1910 av arkitekten Harald Kaas, og det ligger i et område av byen der trelastvirksomheten har tradisjoner tilbake til 1600-tallet. Trelastlageret ble fredet i 1997.

I 2003 brant bygningen, og bare en sterkt skadet murfasade stod igjen. Byantikvaren i Oslo og Riksantikvaren ønsket å bevare den gamle fasaden. Den ble restaurert som en tro kopi, slik at vi i dag kan se en sjelden og bølgende fasade i jugendstil midt i travle Schweigaards gate. Slik forteller trelastlageret fortsatt om historien, gjennom en av byens mest spesielle fasader.

Pressekontakt

Tlf: 404 65 153
E-post: kom@ra.no