Kontakt oss

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjonen til alle våre ansatte.
Se også siden til ledelsen, og kontakt oss for øvrig kontaktinformasjon.

bool(false)

E-postadresser

E-post til ansatte er fornavn.etternavn@ra.no, eller fornavn.mellomnavn.etternavn@ra.no.
Husk at navn med bindestrek er ett navn, og ikke to. Det vil da settes slik : navn-navn.etternavn@ra.no.

Navn Stilling Avdeling Seksjon Telefon
Aase Hogfeldt-Eskevik Fungerende seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 481 45 015
Albion Demiri Lærling Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Aleksandra Petie Einen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Alexander Myrseth Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Anders Amlo Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Andreas Skauen Pedersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Andreas Skjetne Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Anette Morvik Robberstad Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Anke Loska Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Anne Nyhamar Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Anne-Judith Munthe-Kaas Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Astrid Auran Nesbø Avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen Organisasjonsavdelingen
Atle Omland Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Audun Skeidsvoll Assisterende riksantikvar Riksantikvaren
Bård Langvandslien Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Beate Strøm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Berit Rønsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Bjørn Erik Andersson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Bjørn Håkon Eketuft Rygh Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Bodil Johanne Paulsen (i permisjon) Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Carl Anders Olsson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Carl F. Vemmestad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Cathrine Skredderstuen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Cecilie Askhaven Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Christer Vinje Gimse Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Christopher David Millar Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Dag Erlend Lohne Mohn Prosjektleder Samfunnsavdelingen
Elin Dalen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Eline Sveen Fagdirektør Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Elisabeth Nordling Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Erik Guldberg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Erik Småland Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Espen Ophaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Eva Walderhaug Fagdirektør Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Evy Berg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Finn Neumayer Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for økonomi- og virksomhetstyring (OØV)
Fredrik Eriksen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Geir Tvedt Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab)
Gunvor Haustveit Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab)
Hanna Kosonen Geiran riksantikvar Riksantikvaren
Hanna Lønning Gjerdi Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Hanne Marie Fjeld Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Hanne Merete Moldung Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Harald Ibenholt Engasjement på pensjonistvilkår Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Hege Sejnæs Eilertsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Heidi Hvidsten Golüke Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Henrik Smith Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Hilde Cathrine Sommer Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Hilde Løveid Varvin Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Ina Halvorsen Førstekonsulent Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Ingeborg Magerøy Fungerende seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Inger Johanne Rystad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Inger Marie Aicher Olsrud Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Ingrid Djupedal Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Ingrid Melgård Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Ingunn Beyer Hansen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Ingunn Holm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Isa Trøim Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Isolde Pennec Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Ivar Aarrestad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Jan Helge Skjerven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Jannie Schnedler Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Jarle Jarleson Vaage Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Jens Rytter Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Jo Bakken Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab)
Jorid Martinsen Prosjektleder Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Jorunn Elise Gunnestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Josefine Rockett Westre Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Jostein Gundersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Jostein Løvdal Fagdirektør Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Jørgen Bogen Praktikant Kommunikasjonsenheten (Stab)
Kaare Stang Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Karen Elkjær Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Karin Axelsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Kenneh Hoff Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Knut Halvorsen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Kristian Løseth Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Kristian Rasmussen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Kristian Reinfjord Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Kristine Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Lars Bru Fagdirektør Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Lars Groseth Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Leidulf Mydland Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Lene Buskoven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Linda Veiby Konstituerende avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen Samfunnsavdelingen
Line Bårdseng Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Lise Evjen Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab)
Live Johannessen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Margret Lie Wessel Prosjektleder Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Mari Røkke Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD)
Mari Søbstad Amundsen Fagkoordinator Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Mari Sørli Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen
Maria Samudrika Lytomt Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Marianne Saastad Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Marit Hellum Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Marit Vestvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Martine Sande Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Mina Jansen Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Mona Therese Mårnes Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Monica Bache Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Noelle Dahl-Poppe Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Olaf Steen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Olaf Sverre Berntsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Ole Grimsrud Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Ole Søe Eriksen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Øystein Hagland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Øyvind Aase Fluge Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab)
Ronny Haugan Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Rønnaug Rauk Sundling Praktikant Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Rønnaug Rauk Sundling Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Sigrid Murud Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Sofie Søvik Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Solveig Skjermo Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Ståle Arfeldt Bergås Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Stefan Kaliski Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Stian Wessel Johnsen Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD)
Susanna Thommesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Susanne Hedemann Hiorth Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab)
Svein Braaten Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Synne Vik Torsdottir Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab)
Terje deGroot Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Terje Enerstvedt Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Thea Aaberge Wikander Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Thomas Arnesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Tor Kristian Torsvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Tove Ihler Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Trude Isaksen Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsenheten (Stab)
Turid Kolstadløkken Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen Kulturminneavdelingen
Ulla Marie Hegnar Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Vegard Berggård Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Vemund Olstad Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Vignir Freyr Helgason (i permisjon) Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Viktoria Hamran Fjellbekk (i permisjon) Prosjektleder Analyse og statistikkenheten (Stab)

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 22. juni 2022