Testar rettleiar ved rasutsette fjellgardar

Sunndal kommune er pilot for arbeidet med ny nasjonal rettleiar på kulturmiljøfeltet.

Landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Gravhaug i Stange vestbygd.

16 landskap av nasjonal interesse i Hedmark

Riksantikvaren har laget et kunnskapsgrunnlag med 16 kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for gamle Hedmark fylke. De viser et spenn fra storgårder på flatbygdene langs Mjøsa, tømmerdrift i elvedaler, gruvedrift og gamle områder for jakt og fiske på fjell og vidde.