Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

14. oktober 2022 ble kulturmiljøet i Henningsvær fredet av Kongen i statsråd.

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Henningsvær er et kulturmiljø med nasjonal verdi

Henningsvær ble fredet på grunn av fiskeværets store kulturhistoriske verdier, og som et representativt kulturmiljø for fiskerinæringen i Norge. Fiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. Fiskerihistorien er en levende kulturarv som i liten grad har blitt anerkjent og synliggjort gjennom vern. Lofotfisket, som dette fiskeværet var knyttet til, har hatt, og har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Henningsvær har nasjonal verdi som kulturmiljø.

Henningsvær er et levende fiskevær med et aktivt næringsliv. Gjennom hele prosessen og i forskriften har det derfor blitt lagt stor vekt på å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan utvikles med fiskeri, annet næringsliv og som bosted.

Hva betyr fredningen for deg som skal gjøre tiltak?

Nå som forskriften er vedtatt gjelder fredningen sammen med reguleringsplanen for området.

For at det skal bli så lett som mulig for deg som søker om å gjennomføre et tiltak, skal du som vanlig ta kontakt med Vågan kommune. Det er likevel Nordland fylkeskommune som fatter endelig vedtak i alle søknadspliktige tiltak innenfor fredningsområdet.

Ta kontakt med kommunen og fylkeskommunen om du lurer på noe

Både Vågan kommune og Nordland fylkeskommune vil svare på spørsmål dersom du er usikker på hvordan du går fram. Dette kan være spørsmål om søknadsplikt, råd til gjennomføring eller om tilskudd. Dette kan du også lese mer om i forvaltningsplanen, som har et vedlegg som handler om samarbeidsrutiner mellom Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Riksantikvaren blir klagemyndighet og kan derfor ikke svare på spørsmål om tiltak eller tilskudd.

Hva skjer etter at fredningen er vedtatt

Fredningen blir tinglyst på alle berørte eiendommer. Det er Klima- og miljødepartementet som tinglyser fredningen. Dette vil du få brev om.

Hvor finner du informasjon om fredningen og forvaltningsplanen?

Fredningsforskriften og forvaltningsplanen ligger på Riksantikvarens nettsider www.ra.no/henningsvaer  Forvaltningsplanen blir oppdatert med vedtatt forskrift i løpet av året, men rådene den gir kan brukes allerede nå.

Informasjon om fredningen finner du også her: Eit av Noregs viktigaste fiskevær er freda – regjeringen.no og på Nordland fylkeskommunes sider Kulturminner – Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær Misværhola
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 5. september 2023