Høringer og kunngjøringer

Høyring: freding av Victoria terrasse

Riksantikvaren sender no ut et forslag til fredning av Victoria terrasse. Fristen for å sende inn innspill er den 1. september 2024.

Publisert: 21. juni 2024

Victoria Terrasse Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

– Fredning av disse fantastiske byggene har ligget i kortene i flere år, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Victoria terrasse er et markant bygningskompleks midt i Oslo sentrum. Det har en lang og variert historie og skal nå avhendes. Det er staten ved Statsbygg som eier bygningen.

– Staten har lenge ønsket å frede Victoria terrasse, og har også behandlet bygningene som om de var fredet i flere år allerede, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Riksantikvaren legger nå siste hånd på verket og formaliserer det mange har ønsket i flere år. Nå ser vi frem til å ta i mot innspill til fredningssaken.

Fredningssaken vil være på høring frem til 1. september 2024. Riksantikvaren ønsker tilbakemeldinger, slik at det endelige fredningsforslaget blir så godt som mulig.

– Historien om Victoria terrasse er viktig for Oslo, men også for resten av Norge, sier Geiran. – Her freder vi et staselig boligkompleks, et viktig anlegg for den norske statsforvaltningen, og samtidig minnene etter et av de mørkeste kapitlene i Norgeshistorien, sier Geiran.

Et bygg med mye historie

Victoria terrasse ble først bygget som påkostet boligkompleks fra slutten av 1800-tallet. Mellom 1891 – 1895 bor Henrik og Suzannah Ibsen i Sydkvartalets hjørneleilighet. Her skriver Ibsen Byggmester Solnes og Lille Eyolf. Utenriksdepartementet har holdt til på Victoria terrasse siden 1905, men også en rekke andre departementer har hatt kortere og lengre tilhold her. Det har blitt holdt statsråd her, og det har vært innredet egen statsråds- og statsministerbolig.

Det var også her den norske utenriksministeren fikk overrakt meldingen om Tysklands okkupasjon av Norge, fra det tyske sendebudet om morgenen 9. april 1940. Under andre verdenskrig ble midtkvartalet brukt som hovedkvarter for Gestapo og det norske Statspolitiet (Stapo), og ble åsted for forhør og tortur av medlemmer i den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Her ble også holocaust i Norge planlagt og koordinert.

I dag gir nordre del av Nordkvartalet, fra 1963 hele anlegget et imponerende inngangsparti med høy arkitektonisk verdi. Deler av fredningen er også utomhus, for å sikre anlegget og forhagen.

Arbeidet med fredningen

Victoria terrasse er en del av tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementets (nåværende Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet) landsverneplan for regjeringskontorene. Landsverneplanen ble ferdigstilt tidlig i 2011 og i landsverneplanen ble Victoria terrasse valgt ut for verneklasse 1, fredning. Grunnet terrorangrepet i 2011 ble landsverneplanen satt i bero. Fredningsarbeidet ble startet opp igjen i 2022. Riksantikvarens arbeid med fredningssaken er gjort i tett kontakt med Statsbygg, som har i oppgave å avhende eiendommen.

Vil du komme med innspill?

Merknadar og innspill sendes innen 01. september 2024 til postmottak@ra.no. Merk e-post med «Høring Victoria Terrasse».

Spørsmål?

Kontakt

Andreas Skjetne, saksbehandler
andreas.skjetne@ra.no

Sigrid Murud, seksjonssjef
sigrid.murud@ra.no

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153