Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Høyring: freding av Victoria terrasse

Riksantikvaren sender no ut et forslag til fredning av Victoria terrasse. Fristen for å sende inn innspill er den 1. september 2024.

Publisert: 21. juni 2024

Kulturlandskap på Lista i Agder.
Høringer og kunngjøringer

Skal ta vare på landbrukets kulturmiljø

Riksantikvaren sender nå et forslag til nasjonal bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer ut på høring. Høringsfristen er 30. juni 2024.

Publisert: 10. mai 2024 | Endret: 5. juni 2024

Høringer og kunngjøringer

Kunngjøring: Oppstart av områdefredning Bergenhus

Fredningen av området på og rundt Bergenhus festning, Sverresborg og Skuteviken skal bidra til bevaring av det fredete kulturmiljøet ved Bergenhus festning.

Publisert: 15. april 2024 | Endret: 16. april 2024

Det historiske lysthuset med dammen med siv på Spydeberg prestegård i Indre Østfold, i sommerhalvåret med grønt gress og blader på treet.
Høringer og kunngjøringer

Innspill til høring om veivalg for klimapolitikken

Riksantikvaren har gitt innspill til en overordnet høring av en rapport fra Klimautvalget 2025. Den utreder hvilke veivalg Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050.

Publisert: 11. mars 2024 | Endret: 16. april 2024

Kraftstasjon på Tinfos på Notodden
Høringer og kunngjøringer

Nytt direktiv for bygninger gir endringer i energiloven

1. mars 2024 trer endringer i kraft i energiloven, som en konsekvens av at Bygningsenergidirektivet 2010 EPBD innføres i Norge. Riksantikvaren har gitt innspill til høringene som har vært holdt om bygningsenergidirektivet 2010 så langt

Publisert: 1. mars 2024 | Endret: 6. mars 2024

Skallan-Rå i Kvæfjord kommunei Troms. Vinterlig teiglandskap ved fjorden
Høringer og kunngjøringer

Ønsker innspill til bevaringsstrategi for landbruk

Riksantikvaren arbeider i 2024 med et forslag til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø. Forslaget sendes ut på høring 10. mai med høringsfrist 30. juni.

Publisert: 16. februar 2024 | Endret: 12. april 2024

1 2 3 7

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024