Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag av låven på Tomta, Peistorpet.

Låven på Tomta, Peistorpet bærer en uvanlig stor mengde innrissede magiske symboler. Bruken av magiske symboler finnes på flere av kulturminnene, men omfanget gjør låven på eiendommen Tomta til et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Høringsfrist er 1. februar 2024.

Publisert: 4. desember 2023 | Endret: 2. februar 2024

Bildet viser en mann bøyd over en høvelbenk, der han utfører arbeide med tradisjonelle verktøy på en større planke
Høringer og kunngjøringer

Avslutta høyring: Rammeverk for håndverksstrategi

– Dette er startskotet for å få det tradisjonelle handverket på agendaen, seier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hjå Riksantikvaren. – No går vi breitt ut for å få innspel til korleis vi kan styrke arbeidet med tradisjonshandverk framover.

Publisert: 7. november 2023 | Endret: 16. mai 2024

Oppstrøksprøver med linoljemaling på trepanel i oransje, rødt, hvitt og gult .
Høringer og kunngjøringer

Hørings­svar om miljø­merking av bygning­er

Riksantikvaren har levert høringssvar til Nordisk Miljømerkings forslag om reviderte krav til rehabilitering av bygninger.

Publisert: 2. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningssak for Kistefos Træsliberi

Stortinget har vedtatt en liste med 15 tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Kistefos Træsliberi er ett av disse. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding av fredning er 31. oktober 2023.

Publisert: 3. oktober 2023 | Endret: 2. februar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avslutta høyring: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljø i Møre og Romsdal

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljø av nasjonal interesse i byar og tettstader (NB!-registeret) i Møre og Romsdal fylke på høyring. Høyringsfrist er 10. november 2023. Forslaget er sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune og dei tilhøyrande kommunane i fylket som har kulturmiljø i NB!-registeret. Høyringa er open og alle har moglegheit til å kome med innspel.

Publisert: 27. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag for Isfjord radio på Svalbard

Isfjord radio på Kapp Linné er et helhetlig anlegg for kommunikasjon, navigasjon og værvarsling til havs og i lufta i store deler av Arktis, og et knutepunkt mellom Svalbard og resten av verden. Riksantikvaren har utarbeidet forslag til fredning etter Svalbardmiljøloven. Frist for tilbakemelding er 5. mai 2023.

Publisert: 17. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Oslo

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Oslo på høring. Høringsfrist er 07. juni 2023. Høringsforslaget er sendt til Oslo kommune ved Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 14. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Bevaringsstrategier: Kystkultur er foreslått som tema.
Høringer og kunngjøringer

Bevarings­strategier: forslag til tema på høring

Riksantikvaren legger ut forslag til tema for seks bevaringsstrategier på høring. – Kulturmiljø er en ressurs i samfunnet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 3. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Bildet viser tunet med hage og uthuset og bolighuset. begge oppførst i rødt treverk med hvite karmer og detaljer.
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Vollgata 26

Fredning av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 7. mars 2023.

Publisert: 3. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Frednings­forslag av Akkasaari/­Kjerring­holmen

Akkasaari/Kjerringholmen foreslås fredet som gravholme etter skogfinsk tradisjon. Frist for tilbakemeldinger på fredningsforslaget er 7. mars 2023.

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024