Fredning

Fredninger

Her finner du en oversikt over fredninger som Riksantikvaren har vedtatt de siste årene. For å søke i alt som er fredet i Norge, kan du gå til Kulturminnesøk.no

bool(false)
Eier Siri Kjær foran Solstua. Solstua på Ås er fredet Låven på Tomta, Peistorpet­/Piesala fredes Sandviksbodene i Bergen Gobelinsalen i det staselige Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Viden­skaps-­Akademiets hus blir fredet Freder Tater-Millas hus Bildet viser utsyn mellom norsk skog mot et vann og ut mot holmene Akkasaari/Kjerringholmen er freda Isfjord radio fredes Steinberg gård, bolig og vognskjul Steinberg gård fredes Freder Folkets hus i Sauda. Folkets hus i Sauda fredet Fredet fartøy i verneflåten: DS Turisten flyter igjen. Kanalbåten D/S Turisten fredes Bilde av husmannsplass med fire tømmerhus med skog i bakgrunnen. Mikkelrud Kvenenes kulturminner: Det gule hovedhuset på den kvenske gården Hottitalo / Hottigården, sett en sommerdag med sol, flagg og en blomstereng med smørblomster i forgrunnen. Hottigården / Hottitalo Sveins gate 15 i Larvik er en hvit villa i jugendstil Sveins gate 15 – familien Sachnowitz hus Bildet viser den jødiske gravlunden med gravstøtter, og med Sofienberg kirke i bakgrunnen. Bildet er tatt i grålysningen i vinterlandskap. Sofienberg jødiske gravlund Statue av Cissi Klein, utført i bronse. Det er en benk der det sitter en ung pike med en veske i fanget med navnet hennes og Davidstjerna på. Føttene hennes rekker ikke helt ned til bakken, det er en del av symbolikken i verket. Cissi Klein minnesmerke Jødiske kulturminner, her ved deportasjonsmonumentet på Akershuskaia. Deportasjons­monumentet Odals Værk er eit vakkert anlegg. Odals Værk Fjeldstad gård/Fjelstadin maanpruuki Bagnsbergene gard Stranges stiftelse Historiske Trondenes Trondenes fort Singerheimen i Dalheim er freda. Dalheim – Singerheimen Hytjanstorpet Sollien Øvre Wittgensteins hus sett nedanfrå i landskapet. Huset står på ei hylle i fjordlandskapet omslutta av fjell og trær. Ludwig Wittgenstein sitt hus Breie gård Et laftet fjøs med torvtak. Fjøset i Repokoski Ria fra Revholtet Spillum Dampsag & Høvleri Askosberget Øvre MIL Veteranstasjon Salhus Tricotagefabrik Maskinsal nord i Aura kraftverk Aura kraftverk Sauda III kraftverk Sauda III kraftverk Glomfjord kraftverk - maskinsal Glomfjord kraftverk Tokke kraftverk Tokke kraftverk Nedre Røssåga kraftstasjon Nedre Røssåga kraftverk Hakavik kraftverk Hakavik kraftverk Hylen kraftstasjon Hylen kraftverk Saurdal kraftverk turbinhall Saurdal pumpekraftverk Dalsfos kraftverk Dalsfos kraftverk Master i Glomfjord Master i Glomfjord, kraftledning Fykan-Haugvik Krigshistorisk landskap i Narvikfjellene Trandumskogen Bilde av våningshuset på Orala. Foto av Marit Vestvik, Riksantikvaren Orala – Øvre Aronstorpet Flyfoto av Sjølingstad Uldvarefabrik. Foto er tatt av Trond A. Isaksen, Riksantikvaren Sjølingstad Uldvarefabrik Bilde av Atlungstad Brenneri. Foto er tatt av Øystein Hagland, Riksantikvaren Atlungstad Brenneri Neptun Sildoljefabrikk Haugesund folkebibliotek Bildet viser et Våningshus på Abborhøgda (Yöperinmaki). Foto er tatt av May Britt Håbjørg, Riksantikvaren Abborhøgda – Yöperinmaki Bilde av Sappen Gamle Skole. Foto er tatt av Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren Gammelskolen i Sappen – Sapen Vanhakoulu Bilde viser Våningshuset med en av de karakteristiske verandaene, her på gavlveggen. Låven ligger i utkant av tunet. Foto er tatt av Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren Tørfoss kvengård – Kuivakoski Bilde viser en av kanonstillingene på Bjarkøy som holdt øye med skipstrafikken i farvannet utenfor. Foto: Geir Olav Gramm Riksantikvaren Bjarkøy batteri Haagensenverkstedet i Rognan Bilde av Hangaren på Skattøra. Foto: Troms fylkeskommune Tidligere Skattøra sjøflystasjon Bilde av villa solheim, som var tidligere en spesialskole. Foto: Riksantikvaren Villa Solheim Oversikt over leirområdet midt på bildet med de mange bygningene sett fra Bekkelagsveien mot Ormøya i 1961. Foto: Truls Teigen Oslo Museum Ormsund leir Bilde av Prøysenstua - "der ho jordmor Matja bor ". Foto: Siri Wolland Riksantikvaren Husmannsplassen Prøysen Bilde av Bygarden er oppført i 1910 i mur med to fulle etasjar, loft og kjellar. I murfasaden kan ein tydeleg sjå eksempel på den eigenarta dekoren som har trekk frå jugendstilen i Tyskland og Austerrike. Her frå fasade mot Richard Nordraaksgate. Foto er tatt av Linn Brox, Riksantikvaren Kong Oscars gate 70 i Bergen Den tidlegare tobakksbutikken til Reimers & Søns eftf. Bygningen som ligger like ved veien gjennom bygda har de siste årene gjennomgått en større utbedring. Døra og bygningens eneste vindu er av samme type som de opprinnelig var. Foto: Øyvind Malvin Rogaland fylkeskommune Romanivillaen i Tysvær i Rogaland Bilde av hovedfasaden på sanatoriet på Gjøsegården med mye dagslys og luftige verandaer. Foto er lånt fra Hedmark fylkeskommune Gjøsegården ved Kongsvinger Bildet viser "Knutsenhuset" med den markante portalen over den doble porten inn fra Haraldsgata til eiendommen. Fot er tatt av Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren Haraldsgata 37 i Haugesund Bildet viser tunet med løa, fjøset, som er skjult av løa, og våningshuset. Trøskjeberget kan skimtes mellom bygningene. Foto er lånt av Rogaland fylkeskommune Gården Øya i Dalane i Rogaland Bildet viser den fredete boligen i Øvre strandgate 60 i Stavanger. Foto er tatt av Marit Vestvik, Riksantikvaren Øvre Standgate 60 i Stavanger Verkstadbygget som truleg er det eldste bygget i Romsdals Amt som er bygd som mekanisk verkstad er samanbygd med bolig- og administrasjonsbygget på verftet. Foto: Anke Loska Riksantikvaren Mellemværftet Utsikt over en del av området med granittblokker liggende i terrenget og med en av kranene liggende på bakken. Foto: Ståle Arfeldt Bergås Riksantikvaren Steinbruddet på Store Råholmen Bilde av den tidligere ambassaden med den lange fasaden mot Henrik Ibsens gate. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren Den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo Bolighuset ble trolig oppført enten som sommerbolig eller til utleie og er det eneste huset som fortsatt er bevart på Briskeby fra perioden 1857-1862 med den opprinnelige trevillaen og nesten hele hageanlegget intakt.Foto:  Karen Thommesen Riksantikvaren Lallakroken 6, kunstnerhjemmet til Lalla og Carsten Carlsen Bilde av Innkjørselen til tunet på Huseby kongsgård som viser tunstrukturen fra middelalderen med forpakterbolig, hovedbygning og den i flere omganger påbygde låven. Foto: Vest-Agder fylkeskommune. Huseby kongsgård Bilde av Holmen Yachtværft som fremdeleser i drift og knyttet til en fritidsaktivitet befolkningen langs Oslofjorden har dyrket i ulike former gjennom mange hundre år. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren A/S Holmen Yachtværft Finnegården på Røros. Foto: Ingrid Melgård Riksantikvaren Finnegården på Røros med vognbod og landstedet Litjtrøa Bilde av Hindal gård i Stavanger kommune. Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren Hindal gård Bilde av Våningshuset på Vest-Nor med inngangsparti i sveitserstil. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren Vest-Nor gård Bilde av arkitektens hus. Pioneren Kirsten Sand utformet sitt hus med en bestemt hensikt og en bevisst tanke. Foto: Troms fylkeskommune Kirsten Sands hus i Mellomveien 130 Tvestua er en viktig historieforteller om svundne tider i norsk landbruks- og bosettelseshistorie. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren Tvestua husmannsplass på Elvsholmen Bilde av Sjøholt Hotell. Eit markant blikkfang er det gamle hotellet der det ligg rett ved hovedvegen. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren. Sjøholt hotell Bilde av Mølletunet som ligg nær toppen av Ørnevegen, med dei mange og krappe svingane opp eller ned til Geiranger. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals, Riksantikvaren Mølltunet Hovedbygningen på Grønli i vinterdrakt sett fra hagen. Foto: Linda Veiby Riksantikvaren Grønli gård Bildet viser Godt vedlikeholdte er de tidligere arbeiderboligene som nå er feriehus for tidligere beboere og deres etterkommere. Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren Eikelands verk Bilde av dansrestauranten, sett fra ene siden med den overbygde scenen og danseplattingen. Foto: Eirik Bøe, Riksantikvaren Danserestauranten Bilde fra Komsa. I området ved og på Komsafjellet finnes noen av våre eldste arkeologiske kulturminner. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren Områdefredning Komsa Bilde av Fasaden til våningshuset på Bakke lensmannsgård. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren Bakke lensmannsgård Bilde av dei to lofta på Sud - Åbø. Vesleburet til venstre er datert til mellomalderen. Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren Gardstunet Sud-Åbø Bilde av lille Hjortnes. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren Lille Hjortnes Bilde av Victoria Ved Ulefoss Jernverk. Foto: Tom Riis Bandakkanalen i Telemark Bilde av Bankplassen 4 i Oslo, tidligere hovedkontor for Norges Bank. Nå holder Museet for samtidskunst til i bygningen. Bygget er dekket med grovhygget mørk granitt, den har rundbuede vinduer og rundbuet inngangsdør, kobbertak og dekorert med søyler, statuer og ornamenter. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren Bankplassen 4 i Oslo Svart-hvit foto av senkingen avBlücher. Den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet Blücher Bilde av hytta på Rudsæter. Det er en toetasjes laftet tømmerbygning med smårutede vinduer, mansardtak i blikk og åpen sval. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren Rudsæter Bilde av Norges bank. Fasade mot Domkirkeplassen før Norges Bank ble til kulturbanken Sølvberget. Foto: Morten Stige, Riksantikvaren Domkirkeplassen 3 i Stavanger Svart-hvit fotoet viser Vardøhus festning i 1960. Vardøhus festning på Vardøya i utkanten av Vardø by er et stjerneformet festningsanlegg murt i stein, etablert i 1738. Dagens bebyggelse innenfor stjerneskansen består av åtte bygninger. Foto: Mittet / Nasjonalbibliotekets bildesamling Vardøhus festning med omgivelser Bilde av Baroniet Rosendal. Godset Rosendal, med slottet som sto ferdig i 1665, vart opphøgd til baroni i 1678 av kong Christian V av Danmark-Norge. Det er det eineste baroniet i Noreg. Slottet er bygd av kalka gråsteinsmur i to etasjar. Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren Baroniet i Rosendal Bilde av Panengstuen, som opprinnelig hørte innunder storgården Hovinsholm på Helgøya. Bygget er Delvis laftet og delvis bygget i murstein med utmurt bindingsverk. Skråtaket har rød takstein og vinduene hvite sprosser og karmer. Foto: Hanna Kosonen Geiran, Riksantikvaren Husmannsplassen Panengstuen Bilde av handelshuset i Drøbak. Det hyggelige sennepsgule huset med skråtak ble oppført på slutten av 1700-tallet eller i første halvdel av 1800-tallet. Foto: Akershus fylkeskommune Handelshuset i Drøbak Bilde av Dombås kino. Kinoen var et kulturtilbud for tyske tropper som oppholdt seg i Norge og soldater på vei til Nord- og Østfronten. Foto: Riksantikvarens arkiv. Dombås kino Klungset leir Bilde av Solhaug, en stor løkkebygning i sveitserstil oppført i 1877. Huset er rikt dekorert med vakre utskjæringer i tre. Foto: Solhaug, et sjeldent løkkeanlegg Bilde av Herdla torpedobatteri. Inne i denne konstruksjonen skjuler det seg elektro-optisk sensor, med laser-avstandsmåler samt dagslyskamera og IR-kamera. Foto: Anne Midtrød, Riksantikvaren Herdla torpedobatteri Bilde av hovedbygningen til Jøndal Østre. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren Jøndal Østre Fotoet viser Stortingsgata 16, Christiania teater. Nedre del av fasaden. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren Teateret i Stortingsgata 16 Fotoet viser spisesalen inne på Freia. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren Freia Herrodd i Asker: skisse av Magnus Poulsson, 1940 Herrodd – arkitektens hjem Foto av Bjarkøy. Øde landskap med flere graver. Nærbilde av gravrøys. Foto: Anne Karine Sandmo, Troms fylkeskommune Bjarkøy – et arkeologisk område Bruene i all si prakt. Foto: Ruben Molnes Skodjebruene Vemork kraftstasjon. Foto: Michael Spiller (CC BY-SA) via Wikimedia Commons. Vemork gamle kraftstasjon Kraftstasjonen inne i fjellet. Foto: Eystein Andersen Telemark fylkeskommune Såheim kraftstasjon i fjell Krossobanen med  "tyttebæret " på vei opp fjellet. Foto: ©Per Berntsen Krossobanen Oddane fort. Foto: May Britt HåbjørgRiksantikvaren Oddane fort Markerud gård i Akershus er fredet. Foto: Mette Eggen / Riksantikvaren Hagen på Markerud gård Hovedinngangen mot nord. Foto: Eystein M.Andersen/ Telemark fylkeskommune Admini – Norsk Hydros representasjonsboliger på Notodden Vigeland-museet. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren Vigelandmuseet Lille Strandheim i vinterdrakt. Foto: Siri Uldal (CC BY-SA) via Wikimedia Commons Lille Strandheim Fjøset og fjøsgårdene på Rjukan. Foto: Eystein M. Andersen©Riksantikvaren Fjøset og fjøsgårdene på Rjukan er nå fredet Bilde av - sydfløyen av Akershus. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren Akershus festning Bogstad gård. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren Bogstad gård med husmannsplasser og kulturlandskap Høyesterett. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan ferdigstilt Reins kloster i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Linda Veiby, Riksantikvaren Reins kloster fredet Christiansenhuset i Strandgaten i Haugesund. Foto: Guro Skjelstad©Riksantikvaren Christiansenhuset i Haugesund fredet Rørbua i sluttfasen av istandsettingen, høsten 2014. Foto: Finnmark fylkeskommune. Viktig krigshistorie fredet i Øst-Finnmark Sortland rådhus er et karakteristisk eksempel på arkitekt Einar Karstads virke i Nord-Norge.  Foto: Nordland fylkeskommune Sortland rådhus og kino fredet Kristiansten festning i Trondheim. Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Kristiansten festning fredet Henrik Larsens fjøs på Skjæret i Balsfjord. Fjøsbygningen har nylig blitt istandsatt med blant annet nytt torvtak med tilskudd fra Riksantikvaren. Foto: Siri Wolland / Riksantikvaren Historisk fjøs fredet Brekkestø tollstasjon i Lillesand kommune i Aust-Agder. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten Riksantikvaren fredet 12 tollstasjoner Hydroparken Notodden Kalksalpeterfabrikken. Foto: Per Berntsen Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden fredet Riksantikvar Jørn Holme overleverer fredningsdokumentene til ordfører i Elverum Erik Hanstad og grunneier Berit Rismyhr. Foto: Turid Årsheim/Riksantikvaren Terningen skanse i Elverum fredet Eidsvollsbygningen. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren Fredet Eidsvollsbygningen Skippergata 43 er en av de få 17- og 1800-tallsbygningene i Kvadraturen som har en bevart og original bakgård. Nå er huset restaurert og fredet. Foto: Birger Lindstad/Riksantikvaren Feiret fredning av eidsvollsmannen Peder Johnsens hus Fergekai på Rjukanbanen Foto: Sverre Nordmo/Riksantikvaren Rjukanbanen fredet Tinfos kulturmiljø med tre generasjoner kraftverk: Til venstre for fossen Tinfos 1 (1901) bak i bildet Nye Tinfos 1 (1955) og foran til høyre Tinfos 2 (1912). Industribygninger rundt Tinfos 1 «Admini» midt i bildet og Holtakanalen til høyre med funksjonærboliger langs kanalkanten. Foto: © Per Berntsen Tinfos kulturmiljø fredet Observatoriet. Foto: Turid Årsheim Riksantikvaren Freder historiske kunnskapsbygg Historisk museum på Tullinløkka i Oslo. Foto: Trond Skovdal Historisk museum i Oslo fredet Kornhaug sett fra sørøst. Foto: Ingeborg Magerøy Riksantikvaren. Kornhaug i Follebu fredet Kalbakken Bro 1966. Foto: Byantikvaren i Oslo Ljabru og nedre del av Ljabrubakken i Oslo fredet Klyngjetunet på Osmundes er eit kulturminne av nasjonal verdi og Riksantikvaren har freda bygningane i tunet og eit område rundt. Klyngjetunet på Osmundnes i Gloppen er freda D/S Børøysund på tur med ansatte hos Riksantikvaren. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren Veteranskipet «Børøysund» fredet Løkkeberg. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren Løkkeberg i Oslo, «Politimesterløkken» Oscarsborg festning foto tatt av kommandant på Oscarsborg Henrik Sigvard Scheel ca 1870-1890. Oscarsborg festning fredet Lokalrutebåten M/S Riskafjord II Stavanger. Foto: Eivind Lande Norges eldste lokalruteskip, M/S Riskafjord er fredet Søndre Aaset. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren Søndre Aaset i Åmot er freda M/S "Rogaland ". Foto: Arve Sundal, Riksantikvaren M/S «Rogaland» fredet M/S  "Vestgar ". Foto: Erik Småland Riksantikvaren M/S «Vestgar» freda Planetveien 12 Oslo. Foto: Iselin Brevik Riksantikvaren Bygninger i Planetveien i Oslo fredet Løkken stasjon på Thamshavnbanen. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren. Thamshavnbanen i Sør-Trøndelag fredet Telegrafbygningen i Bergen. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren Telegrafbygningen i Bergen fredet Dalen gård. Foto: Ola Hektoen Øverås Riksantikvaren Dalen gård i Kristiansund freda Severinbrauta husmannsplass i Norddal. Foto: Berit Rønsen, Møre og Romsdal fylkeskommune, 2009 Severinbrauta i Norddal freda Bolighusets østfasade mot hagen. Foto: Ingeborg Magerøy Riksantikvaren Munchs hus i Åsgårdstrand fredet Bruhaug bru Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren Numedalsbanen fredet Vonheim Snåsa. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren Vonheim i Snåsa fredet 120 mm kanon med paddeskjold Meløyvær fort. Foto: Olav Austlid Troms Fylkeskommune Meløyvær fort fredet Barnehjemmet Iras hus et et av de fredete barnehjemmene. Opprinnelig het det Bjerkly barnehjem tegnet av tekniker Thorolf Ottersen og sto ferdig i 1959. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren Freder norsk barnevernshistorie Bioforsk Øst på Løken, Øystre Slidre. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren Fredar eigedommar i landbruksforvaltinga M/S Nordstjernen i Molde havnebasseng. Foto: Aldebaran/Wikimedia Commons M/S Nordstjernen fredet Hovedhuset  "Villa Gräpling " antas å være oppført 1887. Foto: Bård Langvandslien©Riksantikvaren Fossilveien 2 på Malmøya i Oslo fredet Værnes gamle prestegård. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren Nord-Trøndelag er ferdig med fredningsgjennomgangen Træna kapell. Foto: Jiri Havran Nordland er ferdig med fredningsgjennomgangen Hamar jernbaneverksted. Foto: Asgeir Spange Brekke Riksantikvaren Hamar jernbaneverksted fredet Den Norske Opera i Bjørvika i Oslo. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta AS. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren Den nye Operaen i Oslo fredet Grand Hotell Terminus Bergen. Foto: Brit Kyrkjebø Grand Hotel Terminus i Bergen freda Lystgård i Kristiansand. Hovedbygningen på Kjos ble oppført mellom 1785 og 1788. Foto: Vibeke Garmann Johnsen / Riksantikvaren Vest-Agder er ferdig med fredningsgjennomgangen Granvin kyrkje Hordaland. Foto: Oddbjørn Sørmoen Riksantikvaren Freding av Granvin kyrkje i Hardanger Emmaus bedehus Gyland. Foto: Arnt Magne Haugen Riksantikvaren Emmaus bedehus i Flekkefjord fredet Stupetårnet ved Ingierstrand bad. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren Ingierstrand bad i Oslo fredet Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren Freding av Sellevåg treskofabrikk Tingvoll lensmannsgård Stryn. Foto: Geir Olav Gram Riksantikvaren Freding av lensmannsgarden Tingvoll i Stryn kommune Kanon fra andre verdenskrig ved Møvik fort ved innseilingen til Kristiansand. Foto: Arild Andersen kanonmuseet.no Møvik fort ved Kristiansand fredet Funkisbygningen Villa Dammann. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren Områdefredning i Anne Maries vei i Oslo Holøyen skole Tolga. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren Fredning av Holøyen skole i Tolga Kulturmiljø Bygdøy. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren Fredning av Bygdøy kulturmiljø Rønvik Sindsykehus bildet er antakelig tatt omtrent ved ferdigstilling i 1902. Fotograf ukjent. Freder norsk helsehistorie St. Halvard kirke og kloster Tøyen Oslo. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren St. Hallvard kirke i Oslo fredet Villa Stenersen på Vindern i Oslo er fredet Nasjonalgalleriet er fredet Garnisonssykehuset i Stavern fredet M/S «Granvin» i Sørfjorden i Hardanger. Foto: Ragnhild Hoel / Riksantikvaren M/S Granvin freda Svartediksveien 7 Bergen. Foto: Monika Rusten Riksantikvaren Svartediksveien 7 i Bergen fredet Handels- og gjestgjevarstaden Vågsberget i Vågsøy freda Rørvik gård i Tysfjord kommune i Nordland. Foto: Siv Nytrøen Leden Riksantikvaren Kystgården Rørvik gård i Tysfjord fredet Solbråsetra i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Foto: Monica Anette Rusten Riksantikvaren Gudbrandsdalsostens opphavssted fredet Citadelløya ved Fredriksvern verft Stavern. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren Fredning av Fredriksvern verft ved Stavern Killingberg Mellom Leksvik i Nord-Trøndelag. Foto: Frode Killingberg Trønderlåna “Killingberg mellom” i Leksvik fredet Rester etter  "Serberleiren " ved Øvre Jernvann ved Narvik. Foto: Anne Midtrød Riksantikvaren Serberleiren ved Øvre Jernvann fredet Nordlandsmuseet Prinsensgt. 116. Foto: Manxruler Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Museumsbygningen i Bodø fredet Bislett bad. Foto: Dagfinn Rasmussen/Riksantikvaren Bislet bad i Oslo fredet

Publisert: 10. desember 2019 | Endret: 29. august 2023