Gammelskolen i Sappen - Sapen Vanhakoulu

Nordreisa kommune – Raisin komuuni – i Nord-Troms har et viktig nasjonalt, kulturhistorisk, og bygningshistorisk kulturminne i internatskolen for kvenske barn i Sappen. Den forteller også om fornorskingspolitikken av den kvenske befolkningen.

Bilde av Sappen Gamle Skole. Foto er tatt av Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren
Gammelskolen i Sappen – Sapen Vanhakoulu Gammelskolen i Sappen er et fredet kvensk kulturminne. Gammelskolen i Sappen -Sapen vanhakoulu er fredet som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på skolebygg og internatskole for kvenske barn i Nord-Troms. Det er også et kulturminne fra tiden med fornorsking av den kvenske befolkningen. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Gammelskolen i Sappen ligger i Reisadalen – Raisinvankka, et av de områdene i Nord-Troms som har hatt størst bosetting av kvener. I 1875 hadde dalen totalt 134 husstander der 94 av dem var kvensk, ellernorskfinsk. Kvensk var det dominerende språket i området på 1800-tallet, fram til språkskiftet til norsk fant sted gjennom fornorskingspolitikken.

Sappen gård ble etablert i 1791 av Lars Hansen som kom fra Finland. I 1890 ble våningshuset som vi i dag kjenner som Gammelskolen Sappen – Sapen vanhakoulu, reist av Adam Isaksen. Han fikk innvilget rentefritt byggelån mot at en del av boligen ble skolestue.

Skolen var det første skolebygget som ble oppført i Nordreisa – Raisi, og var primært for kvenske barn som skulle lære seg norsk. Skolen hadde først kvensktalende lærer, men denne ble senere byttet ut med en lærer som kun snakket norsk. Våningshuset er en laftet tømmerbygning, opprinnelig i en etasje. Fra 1891 var det omgangsskole i ett av rommene, og fra 1913 ble hele etasjen tatt i bruk som skole. I 1928 ble det påbygget en andre etasje med oppløft til to sovesaler og kammers, mens undervisningsrom og kjøkken var i første etasje. Dette ble oppstarten til internatskolen på Sappen.

Bilde av baksiden av gammelskolen. På baksiden av den gamle skolebygningen ligger en hvelvet elvebåt. Foto er tatt av Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren
Sappen Gamle Skole På baksiden av den gamle skolebygningen ligger en hvelvet elvebåt. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Bygningen er sjeldent godt bevart i sitt område med spesielt godt bevart eksteriør som fremstår som uendret. Bygningsdetaljer, eldre vinduer, og skifer på taket fra 1920-tallet er intakt. Bygningens planløsning og den originale trappen mellom etasjene er bevart.
Et utendørs område er fredet for å ivareta området rundt skolen med en åpen gress-slette slik området har sett ut tidligere.

Omfanget av fredningen

Gammelskolen i Sappen – Sapen vanhakoulu er fredet etter kulturminneloven §15. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Et område rundt bygningen er fredet etter kulturminneloven §19 som vist på kart.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Gammelskolen i Sappen -Sapen vanhakoulu som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på skolebygg og internatskole for kvenske barn i Nord-Troms. Gammelskolen i Sappen – Sapen vanhakoulu er også et kulturminne fra tiden med fornorsking av den kvenske befolkningen.

Les mer detaljert om fredningen i fredningsbrevet.

Kart Gammelskolen i Sappen

 • Fredningsår

  15.09.2019

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 - 1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Skole