Nord-Trøndelag er ferdig med fredningsgjennom-gangen

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren har sammen gått gjennom alle fredninger i fylket fra perioden 1923-1979.

Værnes gamle prestegård. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren
Værnes Gamle Prestegård Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren

─ Nord-Trøndelag har en spennende bygningsarv, og nå har vi fått en oppdatert oversikt over de tidligste fredningene i fylket. Med registreringen av de fredete bygningene i Nord-Trøndelag, har vi et godt grunnlag for videre samarbeid om de historiske anleggene, sier riksantikvar Jørn Holme.

De første fredningene i Norge kom med bygningsfredningsloven på 1920-tallet, som ble erstattet av kulturminneloven i 1978. Det er første gang Riksantikvaren systematisk gjennomgår alle de eldre fredningsvedtakene sammen med fylkeskommunene.

Fredninger i Nord-Trøndelag

Fredningsgjennomgangen i Nord-Trøndelag omfatter 41 bygninger fordelt på 21 anlegg. Nord-Trøndelag fylkeskommune har foretatt befaringer og registreringer av alle de fredete bygningene.

De første fredningene i Nord-Trøndelag var i hovedsak hovedbygninger. De fleste av disse er trønderlåner, som er lange og brede, laftede bygninger, for eksempel Logstein i Frosta kommune som med sine 43 meter kan være landets lengste lån.

Bygninger for storbønder og embedsmenn var overrepresentert i fredningene. Etter hvert ble også større anlegg fredet. I 1941 ble Oppgården i Kveli i Lierne kommune fredet, et anlegg med 11 bygninger og dermed ett av få hele gårdsanlegg som er fredet i fylket.

Les mer om de første fredningene i Nord-Trøndelag i vedlagte faktaark (pdf)

Fredningsgjennomgangen

Fredningsgjennomgangen er et landsdekkende prosjekt som ble startet av Riksantikvaren i 2006. I løpet av 2013 vil alle fylker ha gjennomgått sine fredningsvedtak som ble foretatt i perioden 1923-1979 og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningen.

 • Fredningsår

  11.12.2012

 • Region

  Trøndelag

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1923-1979

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning