Hagen på Markerud gård

Markerud gård på Slattum i Nittedal har antagelig hatt gårdsdrift siden middelalderen. Hovedbygningen ble oppført tidlig på 1800-tallet, og ble som Nittedals eneste bygning, fredet allerede i 1923. Nå er i tillegg hagen og tunet fredet for å sikre helheten av gårdsanlegget for fremtiden.

Markerud gård i Akershus er fredet. Foto: Mette Eggen / Riksantikvaren
Markerud Gård Stemningsbilde fra hagen. Foto: Mette Eggen / Riksantikvaren

Hagen og tunet

Hagen på Markerud gård har opprinnelse fra 1830-tallet og er i dag preget av datidens mote med en sentral allé av lønn som leder mot nord og inngangen til hovedbygningen. Grusganger slynger seg i hagelandskapet med staudebed, og med lyshus av alm og adskilt pryd- og nyttehage.

Gjennom tidene har utviklingen av hagen fulgt sin tids trender, med stakittgjerde og porter som nå er gjenoppført, og dam med springvann og avrundede staudebed på alléens sørside. Disse elementene kom til tidlig på 1900-tallet. Det antas som temmelig sikkert at hagens sør- og østside har vært nyttehage med bærbusker, frukttrær og grønnsaker. I dag fremstår hagen som dokumentert i 1940-årene, som er den best dokumenterte perioden, men med bevarte, dokumenterte elementer fra tidligere tider. Hagen er på omtrent 7 mål.

Den restaurerte hagen på Markerud har nasjonal verdi. Sammen med den fredete hovedbygningen har den en egen opplevelses- og bruksverdi som forsterkes av den tidsmessige helheten som huset og hagen gir. Hagen er en av få hager som er fredet, og enda færre som er tilknyttet et gårdsbruk.

Tunet ligger på nordsiden av hovedbygningen med drengestue og innmark mot nord, og rester etter låvebygningen mot øst. Låven ble revet i 1992. I dag er drengestua den eneste bygningen på tunet som kan knyttes til landbruksdriften.

Markerud gård og eiere

Gården ble fra midten av 1600-tallet eid av ulike borgere i Christiania. På 1700-tallet inngikk gården som en del av de store skog- og jordbrukseiendommene som Collett-familien i Christiania kjøpte.

Nåværende hovedbygning er en murbygning og oppført tidlig på 1800-tallet i empirestil, og enkelheten i fasaden tyder på at den er fagmessig planlagt og utført. Den ble bygget som lyststed for det øvre borgerskapet i Christiania, og brukt til utfartssted under jaktsesongen.

Byggherre var trelasthandler Otto Collett (1784-1833), og arkitekt var trolig Otto Colletts nære slektning Christian Ancher Collett (1771-1883). Christian Ancher Collett har trolig også hatt innflytelse på utformingen av hagen. Han var arkitekt for flere hageanlegg på denne tiden.

På midten av 1800-tallet ble Markerud overtatt av Johan Lauritz Sundt (1828-1889) som etablerte Nitedals Tændstikfabrik på jordet nedenfor hovedbygningen.  Da fabrikken ble flyttet til Helsfyr i Oslo på slutten av 1800-tallet, ble hovedbygningen ikke lenger i bruk.

Utover på 1900-tallet hadde gården mange eiere. I 1980-årene ble hovedbygningen og hagen skilt ut som egen eiendom og solgt ut av familien som da sto som eier av gåren.

Nåværende eier kjøpte eiendommen i 2005. Etter mange års forfall, startet arbeidet med å restaurere hovedbygningen og den historiske hagen. Dette arbeidet har i stor grad vært basert på dugnadsinnsats fra familie, venner og folk i nærmiljøet.

Kart

Kart over Markerud gård
 • Fredningsår

  27.04.2015

 • Region

  Viken

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 tallet

 • Enkeltminne

  Utomhuselement: Hage