Haraldsgata 37 i Haugesund

Haraldsgata 37, «Knutsenhuset» er et kulturminne som har nasjonal verdi, både på grunn av villaeiendommens egenverdi, og på grunn av den høye personalhistoriske verdien den markante skipsrederen og forretningsmannen Knut Knutsen og hans hustru Elisabeth bidro med til byen.
Gjennom sin virksomhet og sine donasjoner til lokalsamfunnet, er Knut Knutsen (1871-1946) og hans hustru Elisabeth (1867-1957) innskrevet i byens historie med gullskrift.
Bildet viser "Knutsenhuset" med den markante portalen over den doble porten inn fra Haraldsgata til eiendommen. Fot er tatt av Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren
Knutsenhuset. "Knutsenhuset" med den markante portalen over den doble porten inn fra Haraldsgata til eiendommen. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren

Rederiet Knut Knutsen O.A.S. (Ole Andreas sønn)

Fra 1890 årene drev Knut Knutsen sildeforretning i Haugesund, med blant annet fersksildeksport til Storbritannia. Fra omkring 1900 var han også skipsreder.

Mellomkrigsårene var Knutsen-rederiets mest gylne år. Ingen andre norske rederier hadde en slik formidabel vekst i disse årene. Ved inngangen til andre verdenskrig var rederiet landets tredje største. Kun rederiene Wilh. Wilhelmsen i Oslo og Westfal-Larsen i Bergen var større.

Stort engasjement for byen

Ekteparet Knutsen donerte over flere år betydelige midler til formål både i og utenfor Haugesund. Pengegavene ble blant annet gitt til bygging av byens nye, storslåtte rådhus.

Knut Knutsen var blant initiativtakerne til dannelsen av blant annet Haugesund Privatbank (senere Bergens Privatbank) Haugsunds sjøforsikringsselskap og Haugesund Havnevesen. Moderne dypvannskai, ny fiskerihavn, og fryseri. Broen mellom fastlandet og Risøy var også resultat av hans engasjement.

Om kulturminnet

I 1902 flyttet ekteparet Knutsen med sine to barn inn i den nybygde villaen i jugendstil i Haraldsgate 37. Villaen med garasje og sjåførbolig i egen sidebygning, var tegnet i 1900 av arkitekt Einar Halleland fra Haugesund.

I 1920 ble villaen betydelig fornyet til en klassisistisk, ny-romantisk stil med innslag fra barokken, tegnet av bergensarkitekten Ole Landmark. Villaen ble ferdigstilt i 1921, og slik fremstår den også i dag.

Bildet viser det storslåtte rådhuset i Haugesund og parken inntil rådhuset er av de mange donasjonene til byen fra Knut og Elisabeth Knutsen. Foto er tatt av Bjørn Erik Wøien Riksantikvaren
Rådhuset I Haugesund. Det storslåtte rådhuset i Haugesund og parken inntil rådhuset er av de mange donasjonene til byen fra Knut og Elisabeth Knutsen. Foto: Bjørn Erik Wøien, Riksantikvaren

Fredningen omfatter

Fredningen omfatter bygningens eksteriør, konstruksjon og interiør. Den inkluderer hovedelement som planløsning, materialbruk og overflatebehandling. Dessuten detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, søyler, ildsteder og fast inventar – og del av mur.

Fredningen omfatter også noen demonterte bygningsdeler som er oppbevart på eiendommen.
Etter §19 i kulturminneloven er området rundt eiendommen fredet med murer, gjerder, brosteinsbelegging, skiferbelegging, trapper, bed, trær og busker.

Villaen er omgitt av en opparbeidet hage med brolagt oppkjørsel. Fra Haraldsgata leder en markant portal inn til eiendommen, som et tydelig tegn på at de som bodde der ikke var hvem som helst.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Haraldsgata 37 som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på en borgerlig villaeiendom med eksteriører og interiører fra 1920-årene.

Formålet er også å bevare hjemmet til en forretningsfamilie som gjennom sin virksomhet og sitt samfunnsengasjement har hatt stor betydning for Haugesund by og for lokalsamfunnet.

Les mer detaljert om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet.

Kart Haraldsgata 37

 • Fredningsår

  02.10.2018

 • Region

  Vestlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1900

 • Enkeltminne

  Arkeologisk minne: Fjøs-stall