Tinfos kulturmiljø fredet

Regjeringen har i statsråd vedtatt fredning av Tinfos kulturmiljø i Notodden kommune. Fredningen omfatter hele miljøet med kraftstasjoner, industribygninger, tekniske anlegg og boliger fra slutten av 1800-tallet og fremover.

Tinfos kulturmiljø med tre generasjoner kraftverk: Til venstre for fossen Tinfos 1 (1901) bak i bildet Nye Tinfos 1 (1955) og foran til høyre Tinfos 2 (1912). Industribygninger rundt Tinfos 1 «Admini» midt i bildet og Holtakanalen til høyre med funksjonærboliger langs kanalkanten. Foto: © Per Berntsen
Tinfos Flyfoto Tinfos kulturmiljø med tre generasjoner kraftverk: Til venstre for fossen Tinfos 1 (1901) bak i bildet Nye Tinfos 1 (1955), og foran til høyre Tinfos 2 (1912). Industribygninger rundt Tinfos 1, «Admini» midt i bildet og Holtakanalen til høyre med funksjonærboliger langs kanalkanten. Foto: Per Berntsen

-Tinfos kulturmiljø er et kulturhistorisk bilde av industribyggingen og samfunnsutviklingen i Norge. Vi får nå sikret dette særpregede området for fremtiden. Fredningen av Tinfos kulturmiljø synliggjør historien om fremveksten av industrien og velferds-Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding fra departementet.

Området inngår i verdensarvnominasjonen (Rjukan og Notodden) som Norge har oversendt til UNESCO. Som verdsarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft og skaper grunnlag for prosessindustri og arbeidsplasser til folket. Fredningen av Tinfos kulturmiljø kan styrke verdensarvnominasjonen.

– Tre generasjoner kraftverk innenfor et lite område viser den teknologiske utviklingen i de siste 100 års vannkraftproduksjon. I tillegg er området er godt eksempel på sosial boligbygging i regi av industrieiere og investorer. Det er denne helheten som gjør Tinfos kulturmiljø spesielt, sier riksantikvar Jørn Holme.

Omfanget av fredningen

Fredningsområdet ved Tinnefossen inkluderer industri, kraftverk og boliger. Demninger, vannspeil og installasjoner fra fløtinga samt hele tømmerrenna fra Tinfos til Kloumannsjøen er med i fredningen. Fredningen gjelder i stor grad eksteriører på bygg og anlegg, men ved kraftstasjonen Tinfos 2 gjelder fredningen også interiøret.Direktør-, funksjonær- og arbeiderboliger omfattes også av fredningen, sammen med hager og uteområder.

Kart

 • Fredningsår

  20.06.2014

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1800 tallet og utover

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon