Historisk museum i Oslo fredet

Den storslåtte museumsbygningen fra 1902 er enestående i norsk arkitekturhistorie.

Historisk museum på Tullinløkka i Oslo. Foto: Trond Skovdal
Historisk museum på Tullinløkka i Oslo. Foto: Trond Skovdal

Historisk museum er oppført på Tullinløkka i Oslo i årene 1897-1902 etter tegninger av arkitekt Henrik Bull, med utstillingssaler for universitetets kulturhistoriske samlinger.

─ Historisk museum har en helt spesiell stilling i norsk arkitekturhistorie. Bygningen er et prakteksemplar av jugendstilarkitektur, og ornamenteringen har en sjelden blanding av nasjonale og internasjonale elementer, sier riksantikvar Jørn Holme.

Historisk museum ble formålsbygd for universitetets oldsaksamling, og utformingen av bygget er i stor grad integrert med de gjenstandene museet skulle fylle. Blant annet var høyden på stavkirkeportalene bestemmende for takhøyden i første etasje.

Jugendstilen (art nouveau) er tydelig blant annet i de avrundede hjørnene og de natur- og planteinspirerte ornamenteringene i bygningen. Den gjennomførte stilen er tydelig i utstillingssalene og andre rom, i døromramminger, møbler, messinglamper, trappegelendre med mer. Smijernsornamenteringene er utført av Carl Bilgrei etter Bulls tegninger. Motiver som går igjen er uglen, museets initialer HM og dragestilsløven.

Jugendstilen (art nouveau) er tydelig blant annet i de avrundede hjørnene og de natur- og planteinspirerte ornamenteringene i Historisk museum. Foto: Trond Skovdal
Jugendstilen (art nouveau) Jugendstilen (art nouveau) er tydelig blant annet i de avrundede hjørnene og de natur- og planteinspirerte ornamenteringene i Historisk museum. Foto: Trond Skovdal

Historisk museum har lenge blitt behandlet som fredet, og nå har bygningen fått den formelle statusen på plass. Fredningen skjer innenfor det store prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) og i tilknytning til landsverneplan for kunnskapssektoren.

Fredningen skal legge til rette for både nåværende og fremtidig bruk av bygningen.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie gjennom sektorvise landsverneplaner. Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Kart

Kart over Historisk museum
 • Fredningsår

  18.06.2014

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1897-1902

 • Enkeltminne

  Bygning: Museum-galleri