Siste nytt

Utvalgte kulturminner

"Gamle Mårøy".
Utvalgte kulturminner

Lokalbåtenes hundre­år – historien om en rednings­aksjon i Finn­mark

Kysten var Norges riksvei, og lokalrutene bandt by og bygd sammen. I dag viser lokalruteskipet «Gamle Mårøy» hva som er mulig å få til ved vern gjennom bruk og frivillig innsats. Men visste du at skipet så vidt ble reddet fra opphogging?  

 

Publisert: 7. juni 2024 | Endret: 8. juni 2024

Utvalgte kulturminner

En pionérs kulturminner

Den 16. juli 2022 er det 150 år siden en av Norges fremste eventyrere ble født. Selv om han ikke ble eldre enn 55 år har Roald Amundsen satt mange spor etter seg i vår felles kulturarv.

Publisert: 16. juli 2022 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Kvenske og norskfinske kulturhistorier i Norge

Kvenene/norskfinnene har levd på Nordkalotten i uminnelige tider. Livsgrunnlaget deres var sesongbetont og inkluderte fiske i hav, elver og vann, jakt og jordbruk. Begynnelsen på de kvenske/norskfinske bosettingene i Norge er ikke kjent, men fra 1500-tallet finner man kvener/norskfinner registrert i skattemanntallene for Nord-Norge. I dag finner vi mange kvenske/norskfinske kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Publisert: 15. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Et marked for mangt

Markedet i Skibotn har vært møteplass for handel, sosialt og religiøst samkvem i flere hundre år. I dette samiske området har folk fra hele Nordkalotten møttes årlig helt fram til i dag.

Publisert: 1. juli 2021 | Endret: 29. januar 2024

Å bygge et fyr på det lille skjæret Bratthårskollen der bølgene slår over med voldsom kraft skulle fort vise seg å by på store utfordringer. Men fyrbyggerne mistet likevel ikke motet og kom til slutt i mål. I 1888 sto Grip fyr ferdig og lyset ble tent. Foto: Iver Schonhowd Riksantikvaren
Utvalgte kulturminner

Fyr fra sør til nord

Mens mange av fyrene langs kysten er lett tilgjengelige, ligger andre langt utenfor allfarvei og får av naturlige grunner så å si aldri besøk.

Her kan du stifte bekjentskap med noen av de mange fyrene langs vår lange kyst fra Finnmark i nord til Oslofjorden i sørøst. Og får du lyst til å dra på fyrferie etter å ha sett på bildene, da kan du få tips til ferien og informasjon om fyr som tilbyr overnatting på fyr.no.

Publisert: 3. juni 2021 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Pinseunderet i Norderhov middelalderkirke

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på pinsen i kirkekunsten.

Publisert: 21. mai 2021 | Endret: 29. januar 2024

Himmelfarten på altertavlen fra 1725 i Råde middelalderkirke.
Utvalgte kulturminner

Kristus på en sky – Himmelfarten og altertavler

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på kunsten rundt kristi himmelfartsdag.

Publisert: 12. mai 2021 | Endret: 29. januar 2024

Kart og oppmåling: 37 varder og objekter er fredet i Kartverkets landsverneplan.
Utvalgte kulturminner

Veter varsler – varder viser vei

Et flammende bål kunne ses fra store avstander. Veter, et reisverk av tre, på høytliggende steder har vært vanlig over hele Europa, også i Norge. Dette var i hundrevis av år den raskeste måten  å varsle om, og å mobilisere mot fiender.

Varder har blitt brukt til å vise vei både langs kysten og i høyfjellet, som sjømerker og målepunkter. Mange er og i bruk som turmerker langs hele Norge i dag.

Publisert: 26. mars 2021 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Kvinners kulturminner

Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 1913. Kvinners deltakelse i arbeidslivet, foreningsarbeid og tilgang til utdannelse var viktige forutsetninger for å nå målet. I anledning kvinnedagen ønsker vi å løfte fram disse arenaenes betydning som kulturminner.

Publisert: 8. mars 2021 | Endret: 29. januar 2024

Oversikt over Abborhøgda om det omsluttende kulturlandskapet
Utvalgte kulturminner

Ut på tur – i kulturmiljø!

Hjemmekontorene breier seg utover kjøkken- og spisebord, barn og dyr går i beina på oss, og med reiserestriksjoner er det ikke bare enkelt å finne på noe gøy. Heldigvis bor vi i et land som byr på flotte turmuligheter, hvor vi har lov til å bevege oss fritt de aller fleste steder – til lands, til fjells, langs kysten og i byen. Da er det godt at vinterferien straks står for døren, også i koronaens tid.

Publisert: 23. februar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Publisert: 14. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024