Utvalgte kulturminner

Kristus på en sky – Himmelfarten og altertavler

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på kunsten rundt kristi himmelfartsdag.

Publisert: 12. mai 2021 | Endret: 29. januar 2024

Himmelfarten på altertavlen fra 1725 i Råde middelalderkirke.
Himmelfarten på altertavlen fra 1725 i Råde middelalderkirke. Motivet er på altertavlens øverste felt og viser Kristus i en krans av stråler, som løftes opp til himmelen på en sky. Disiplene bivåner det hele sammen med forklarende engler. Foto: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Påskebudskapet er kilde til mange motiver og fremstillinger i kirkekunsten, som historiene om korsfestelsen og oppstandelsen. Motivene som viser Kristus som menneske på jorden avsluttes ved Kristi Himmelfart. Himmelfarten skjedde den førtiende dagen etter oppstandelsen, det vil si torsdag i den sjette uken etter påske, ti dager før pinsen. Kristus som menneske tar nå avskjed med disiplene og blir løftet opp til himmelen. Ved Himmelfarten ble Kristus opphøyet til guddom og ikke lenger menneske.

Altertavler

Kristi Himmelfart er et velkjent motiv på altertavler, enten som hovedmotiv eller som et ledd i en rekke av flere motiver. Himmelfarten er gjenfortalt av evangelistene Markus og Lukas, men det er nok beskrivelsen i begynnelsen av Apostlenes gjerninger som danner utgangspunkt for motivet i kirkekunsten:

… «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»…

Reinli Stavkirke Her er Himmelfarten hovedmotiv i et opprinnelig helgenskap fra 1300-tallet. Altertavlen ble malt så sent som i 1923. Foto: Ukjent, Riksantikvaren. Foto: Ukjent, Riksantikvaren.

Kirkekunst i tidlig moderne tid

Kristi himmelfart var svært utbredt i vår kirkekunst på 1600- og 1700-tallet, men vi finner også motivet i nyere kirkekunst. I Reinli stavkirke finner vi Himmelfarten som hovedmotiv i altertavlen. Det spesielle her er at hovedmotivet er malt i 1923, men på et helgenskap fra 1300-tallet.  Her stiger den seirende Kristus opp til himmelen med løftede armer, og apostlene strekker seg fortvilte etter ham.

Himmelfarten er svært flott fremstilt på altertavlen i Tyristrand kirke, malt i 1874 av vår egen nasjonalkunstner Adolph Tidemand (1814-1876). Her fyller Kristus hele alterbildet, stående på en tung sky over en mørk jordklode. De dystre fargene står i sterk kontrast til den gylne bakgrunnen i bildet. Gullet med presis og finslig dekor av stjerner og små kors er her svært viktig, fordi gullet viser at nå er Kristus hellig og opphøyet til Gud.

Altertavlen i Tyristrand kirke på Ringerike. «Kristus i skyen», malt av vår fremste nasjonalromantiker, Adolph Tidemand, i 1874. Tidemands altertavle ble svært populær og kopier av denne finnes i mange norske kirker. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Fakta

Kristi himmelfartsdag er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus ifølge fortellinger i Det nye testamentet ble tatt opp til himmelen. Himmelfarten skal ha skjedd den førtiende dagen etter oppstandelsen, det vil si torsdag i den sjette uken etter påske, ti dager før pinse. Ettersom første påskedag tidligst kan falle på 22. mars, er den tidligst mulige datoen for Kristi himmelfartsdag 30. april.

Kilde: snl.no

Lytt på våre podkast-episoder om kirker