Utvalgte kulturminner

Pinseunderet i Norderhov middelalderkirke

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på pinsen i kirkekunsten.

Publisert: 21. mai 2021 | Endret: 29. januar 2024

Norderhov Kirke Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Pinsen er en kristen høytid og den kirkens tredje store fest etter jul og påske. Pinsehøytiden feires alltid den femtiende dagen etter første påskedag. Ordet pinse kommer fra det greske ordet pentekosté, som rett og slett betyr femtiende.

Pinse feires til minne om at Den hellige ånd ifølge Det nye testamentet kom til apostlene og lot dem snakke på andre språk enn sitt eget. Slik kunne alle folkeslag forstå forkynnelsen av budskapet om Jesus. Den dramatiske fortellingen om pinsen står i Apostlenes gjerninger i kapittel to, og den lyder som følger:

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.»

Denne fortellingen er utgangspunktet for all fremstilling av motivet i kirkekunsten. Pinsemotivet kan følges helt tilbake til oldkirken, og inneholder alltid duen som representerer Den hellige ånd og disiplene med flammer eller stråler som treffer deres hoder. I norske kirker har nok motivet spilt en stor rolle i middelalderen, men det har ellers forholdsvis liten utbredelse.

Pinseunderet er spesielt flott gjengitt på en stor, malt tavle i Norderhov middelalderkirke på Ringerike. Maleriet er datert 1735, og en tekst nederst på bildet forteller at det ble gitt av sorenskriveren og hans kjære som gave til kirken:

Denne Tavle er Givet af Soren Sckriveren Sr Christian Palludan og Hans Kieriste Anne Magdalene Ramm. Til Dette Guds Huuses Prydelse. Anno 1735

Tavle fra 1735 i Norderhov middelalderkirke som viser Pinseunderet med Den hellige ånd, jomfru Maria og disiplene. Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

Tavlen viser disiplene samle seg rundt jomfru Maria i en søylehall. Sentralt i bildet, over Maria, svever den hvite duen som Den hellige ånd. Lys og ild eksploderer fra duen og tenner små flammer på disiplenes hoder. At Maria og disiplene blir fylt av Den hellige ånd går tydelig fram av de salige ansiktsuttrykkene og de foldede hendene. Fremstillingen i seg selv er kanskje ikke så dramatisk som den tekstlige beskrivelsen i Apostlenes gjerninger. Men det er ingen tvil om hva tavlen i Norderhov kirke fremstiller.

Lytt på våre podkast-episoder om kirkerLes flere utvalgte kulturminner her