Siste nytt

Utvalgte kulturminner

En uanselig låve med magiske hemmeligheter. Foto: Terje Audun Bredvold
Utvalgte kulturminner

En låve på Finnskogen – full av magiske symboler

Ved første øyekast virker låven i bygda Peistorpet sliten og grå. Ser du nærmere etter, dukker det opp spennende spor etter den skogfinske kulturen.

Publisert: 14. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Juleevangeliet

Julen er en av de viktigste høytidene i den kristne kirken, og julens fortellinger har vært sentrale billedmotiver i kirkekunsten fra starten av og fram til i dag.

Av: Olaf Steen, Seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Publisert: 15. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Alterskapet i Ringsaker kirke

Alterskapet i Ringsaker kirke er det best bevarte alterskapet vi har i Norge. Du kan nå oppleve de 127 forgylte helgenfigurene på nært hold, og utforske alterskapet i 3D nederst i artikkelen.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Den hellige Laurentius – de fattiges håp i Lørenskog kirke.

I 1935 ble det ryddet på loftet i Lørenskog kirke og flere eldre inventarstykker ble brakt frem i lyset, blant annet en gotisk skulptur i tre. Skulpturen fremstiller den hellige Laurentius.

Publisert: 30. november 2020 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Bensinstasjonen – mye mer enn bensin

Bensinstasjoner er neonfarger som lyser opp i mørket, standarddesign og stramme former. De er knutepunkter og sosiale møtesteder, med fristende boller, brus og blader. De er et sted der vi er underveis.

Publisert: 30. juli 2020 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Olsok – Olav den hellige i alterskapet i Røst kirke

Den 29. juli feirer vi olsok til minne om vår nasjonalhelgen St. Olav som falt på Stiklestad i år 1030. Før reformasjonen var dette en av våre aller viktigste helgendager. Helgenkongens spesielle plass i Norges historie gjorde at han også ble feiret med en nasjonal festdag etter reformasjonen. Ja, dagen ble til og med offisiell flaggdag i 1930.

Publisert: 29. juli 2020 | Endret: 29. januar 2024

Utvalgte kulturminner

Sankthans – jonsok – jonsvake – jonsmesse, kjært barn har mange navn

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst, nedarvet fra generasjoner av kirkegjengere. Selv om kirken i seg selv ikke er mer enn et par hundre år gammel, kan den ha gjenstander fra så langt tilbake som middelalderen. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke.

Publisert: 24. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av interiøret i Urnes Stavkirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Utvalgte kulturminner

Påsken viser seg i kirkekunsten

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst, nedarvet fra generasjoner av kirkegjengere. Selv om kirken i seg selv ikke er mer enn et par hundre år gammel, kan den ha gjenstander fra så langt tilbake som middelalderen. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der er vet man kanskje ikke.

Publisert: 7. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

Historisk hage Stend hovedgård
Utvalgte kulturminner

Historiske hager og parker

Både hager, parker og andre grøntanlegg kan være kulturminner som må tas vare på. Rundt 200 grøntanlegg er fredet, og mange er vernet på annen måte. Flere gamle hager og parker har de siste årene blitt restaurert på en måte som ivaretar viktige kulturhistoriske verdier.

Publisert: 2. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

I over 700 år har denne bygningen stått her på gården Kravik Mellom i Numedalen i Buskerud. Foto: Anja Heie Riksantikvaren
Utvalgte kulturminner

Norges eldste hjem

Høsten 2016 kunne Nelly og Erling Strømmen flytte inn i det nyrestaurerte huset på Kravik Mellom. Det er ikke et hvilket som helst hus.

Publisert: 2. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

Publisert: 14. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024