Arkiver

Oversikt over arkivmateriale for middelalderbygninger i tre

Her finner du informasjon om arkiver og dokumentasjonsmateriale av middelalderbygninger i tre. Materialet består av tegninger, saksdokumenter og fotografier, med mer. Oversikten er ikke fullstendig, men gir et bilde av hva som finnes hvor. Med utgangspunkt i registrerte middelalderbygninger kan du søke i digitale løsninger som beskrevet under.

Borgund stavkirke Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

I 2021 gjennomførte Riksantikvaren og NIKU et prosjekt for å få oversikt over dokumentasjon av middelalderbygninger i tre i offentlige arkiver og museer. Svarene fra de forespurte arkiver og museer er lagt inn i denne listen. Listen er ikke uttømmende, da en del arkivmateriale ikke er tilstrekkelig registrert.

Mange offentlige institusjoner har tilgjengeliggjort arkivoversikter i Arkivportalen. En del foto og gjenstander knyttet til middelalderbygninger er publisert på Digitalt museum. Noen dagbøker og manuskripter finnes tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettside.

Riksantikvaren har den største og viktigste samlingen med arkivmateriale og dokumentasjon av stavkirker og middelalderbygninger. Mye av materialet er digitalisert og finnes søkbart i Riksantikvarens digitale arkiv, en del av dette er fritt tilgjengelig på Kulturminnebilder. I Riksantikvarens analoge arkiv finnes materiale som ikke er digitalisert. Mesteparten av dette er også søkbart i digitalt bildearkiv.

Vi har utarbeidet oversikter over alle kjente stående og revne middelalderkirker i tre, primært stavkirker. Det er 28 stående stavkirker i dag, i tillegg finnes det en del bevarte bygningsdeler fra revne kirker. (Opplysningene er hentet fra Riksantikvarens kulturmiljødatabase Askeladden og inneholder bygningen/gårdens navn og Kulturminne-ID, kommune og fylke, type bygning og vernetype. Kildegjennomgangen til Jan Brendalsmo ligger også til grunn for oversikten.)

Våre arkiver

I Riksantikvarens foto-, tegnings- og dokumentarkiv for kulturmiljøforvaltningen finnes alt materiale som er digitalisert. Her finner du dokumenter, dagbøker og skisser, manuskripter og notater, inkludert dokumentasjon av istandsetting (Stavkirkeprogrammet).  Forskere og andre kan etter behov få tilgang til dette arkivet.

Riksantikvarens Kulturminnebilder er et utvalg av foto og tegninger fra Riksantikvarens digitale arkiv, fritt tilgjengelig for alle. I Kulturminnebilder – tegningsarkiv finner du også oppmålingstegninger fra Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren, dette er også fritt tilgjengelig for alle.

Riksantikvarens Vitenarkiv inneholder trykte kilder, og plansjeverk.

Publisert: 26. juli 2022 | Endret: 12. februar 2024