Energieffektivisering

Energieffektivisering

Det er mange muligheter til å oppgradere gamle hus slik at du bruker mindre energi.

Gode råd og tiltak
Hva sier lovverket?
Energi­merking
Energieffektivisering i gamle hus
Eierne av Villa Dammen Moss ønsket å redusere energibruken i boligen på en miljøvennlig og skånsom måte. I forkant av tiltakene ble det gjort grundige undersøkelser som termofotografering og trykktesting. Dette førte til forholdsvis enkle tiltak som isolering av vannrør, tetting av vinduer og dører, etterisolering av etasjeskiller mot loft og kald kjeller, ny varmekilde, og varmegjenvinning for gråvann. Det godt bevarte huset fra 1935 har nå et strømforbruk på passivhusnivå. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Energieffektivisering – små tiltak kan gi stor effekt

Mange enkle og tradisjonelle tiltak har stor effekt for energiforbruket i eldre bygninger. Det er godt dokumentert at effekten gjelder for både klimagassreduksjon og økonomi. Samtidig er flere tiltakene enkle å gjennomføre, og det er mulig å få til gode løsninger for både fredede og vernede bygg.

Likevel: Gamle bygninger er bygget på en annen måte enn vi bygger på i dag. Derfor krever det også en annen kompetanse for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak på eldre bygg. Det er likevel mange tiltak som ivaretar kulturhistoriske verdier og som kan gjennomføres uten at de fører til skader på bygningen. Hvor omfattende tiltak som er mulig og ønskelig vil variere avhengig av verneverdier, bygningstype og -alder.

Det er flere gode grunner enn økonomi for å bruke mindre energi

Mellom 80 og 90 prosent av bygningene vi har i dag vil fortsatt eksistere og brukes i 2050.

Bedret energiytelse i eksisterende bygninger gjør dem mer konkurransedyktige sammenlignet med nybygg når det gjelder klimagassutslipp, kostnad i driftsfasen, komfort og inneklima. Energieffektivisering bidrar også til at frigjort energi i byggesektoren kan brukes i andre sektorer og kan begrense behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i naturen.

Klimaendringene kan få store negative konsekvenser for samfunnet. Ved å bruke fornybare energikilder og redusere energibruken i husene våre kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene.

KunnskapsbankI Kunnskapsbanken finner du oversikt over relevante publikasjoner, veiledere, nettsider og annet informasjonsmateriell om klima og kulturmiljø. Under er et utvalg veiledere og ressurser som omhandler energieffektivisering.
Riksantikvarens eksempelsamlingI Riksantikvarens eksempelsamling finner du eksempler på gode løsninger for tilpasning og endring av verneverdige og fredede kulturmiljø og kulturminner.
Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 11. november 2022