Aktuelt

Filmar

På denne sida finn du ei oversikt over videomateriale som er produsert for og av Riksantikvaren. Vi publiserer alt frå filmar om kulturminne til foredrag og webinar for kulturmiljøforvaltninga. Her finn du også livestrømming av arrangement.

Facebook-sidene og Youtube-kanalen våre oppdaterast regelmessig med nye filmar. Følg oss gjerne her også!

Riksantikvartimen

Riksantikvartimen er Riksantikvaren sin eigen livesending. Her tek vi opp ulike tema knytt til kulturmiljø, kulturminne og landskap. Riksantikvartimen sendast live på Teams ein gong i månaden frå kl. 09-10. Opptak av sendinga finn du i denne spelelista. Sjå kalenderen på nettsidene våre for framtidige sendingar! 

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i filmvindauget.

Kulturmiljø, kulturminne og landskap.

Her finn du eit utval filmar som tek føre seg Riksantikvaren sitt mangslungne arbeid. Filmane er mynta på formidling og opplæring om den norske kulturarven.

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i filmvindauget.

Livesendingar, foredrag og webinar

I denne spelelista finn du ulike foredrag og webinar i regi av Riksantikvaren.

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i filmvindauget.

Publisert: 28. januar 2021 | Endret: 15. mars 2024