Klima

Reduksjon av klimautslipp

Bevaring av bygninger fremfor riving, energieffektivisering og klimavennlig arealbruk og arealplanlegging er viktige bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

For å oppfylle Norges klimamål og forpliktelser under Parisavtalen, er det et behov for umiddelbare utslippskutt, og at det gjennomføres klimatiltak med rask effekt. FNs klimapanel understreker at vi ikke vil klare å redusere klimagassutslippene ved hjelp av nye teknologiske løsninger alene, men at en omstilling av hele samfunnet er nødvendig. Innovasjon må derfor sees i sammenheng med kunnskap som allerede eksisterer og som kan representere relevante alternativer.

Kulturmiljøfeltet, med verdifull kunnskap og spisskompetanse, kan på flere måter være en viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene, og bli en tydelig stemme i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Om klima­endring­ene
Hva kan vi lære av den bygde kultur­arven?

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 20. desember 2022