Om Riksantikvaren

Riksantikvarens kulturminnepris

Kvart år blir Riksantikvarens kulturminnepris delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for kulturminne.

Hester, vogner, mennesker over is og vann
Viktig tradisjon blir tatt vare på av lasskøyrarar. Sigurd Svendsen og Forbondeunionen vant Riksantikvarens kulturminnepris i 2023. Foto: Sigurd Svendsen

Entusiastar land og strand rundt gjer ein strålande innsats for å ta vare på våre kulturminne.

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:

  • registrering, bevaring og/eller restaurering av kulturminne
  • formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne
  • frivilllig innsats for bevaring av kulturarven

Om prisen

Prisen består av eit kunstverk og diplom. I tillegg mottar vinnaren 75 000 kroner.
Dersom vinnaren er ein offentleg institusjon, vil pengepremien bli gitt til ein frivillig organisasjon eller eigar, som vinnaren kan bestemme.

Kven kan få prisen?

Prisen blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for å ta vare på kulturminne, kulturmiljø og landskap. Prisen blir delt ut på Riksantikvarens Høstmøte september 2024.

Nominasjon

Vinnaren blir valt av ein jury på bakgrunn av nominasjonsforslag. Juryen består av Riksantikvarens leiargruppe.

Fristen for innsending var 15. april 2024.

Riksantikvarens kulturminnepris 2024

Fristen for å nominere kandidatar var 15. april 2024.
Vinnar blir annonsert i september.

Tidlegare vinnarar av kulturminneprisen:
2019: Torbjørn Løland og Per Olav Mathiesen
2018: Foreningen Gamle Skudeneshavn
2017: Rindegården v/eierne Monica Lill Normann og Mads Rogn
2016: Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager
2015: Else «Sprossa» Rønnevig
2014: Hjerleid skole og håndverkssenter
2013: Johannes Rørtveit
2012: Geirr Vetti

Spørsmål om prisen eller om innsendinga?

Kontakt Gunvor Haustveit på e-post: gha@ra.no

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 16. april 2024