Bibliotek

Hvordan bruke biblioteket

Riksantikvarens bibliotek er åpent for besøk etter avtale.

Her kan du lese om hvilke tilbud biblioteket har til de forskjellige brukergruppene.

Bibliotekbruker henter ei bok fra hyllene

Brukergrupper

Riksantikvaren og NIKU

Ansatte hos Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er bibliotekets primære brukere.

Regional kulturminneforvaltning

Fylkeskommunenes kulturminneforvaltning, samisk kulturminnevern, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene kan låne materiale direkte fra Riksantikvarens bibliotek. De kan også besøke biblioteket, etter avtale.
Dersom institusjonen har eget bibliotek, kan du bestille lån via dette biblioteket. Ansatte ved institusjoner uten eget bibliotek kan bestille ved å kontakte Riksantikvarens bibliotek.

Allmenheten

Biblioteket er åpent for besøk etter avtale, helst via e-post: bibliotek@ra.no. Ved besøk kan du se på bøker og annet materiale i bibliotekets lokaler. Dersom du ønsker å låne bøker eller annet, må du bestille dette gjennom annet bibliotek (fjernlån).

Låneregler

Lånetid er fire uker for bøker, tre uker for periodika.
Artikler og kortere utdrag av bøker sendes som kopi istedenfor lån.
Tidsskrifter, skjørt materiale og bøker i ekstra stort format lånes ikke ut.

Søk i samlingen

Søk i Riksantikvarens samlinger via Oria.

Bibliotekets samlinger er søkbare via søkemotoren Oria, som er felles for alle norske universitets- og høyskolebibliotek og for enkelte andre fagbibliotek. Det meste av bibliotekets samlinger finnes i Oria.

I Oria kan du se hvilke bøker, tidsskrifter og annet som finnes i Riksantikvarens bibliotek. Vi registrerer også relevante artikler fra årbøker og tidsskrifter i databasen. Dersom du skal søke på litteratur om et emne, blir søket best om du bruker emneord fra Ordnøkkelen.

Oria er åpent for søk for alle. Men hvis du skal bestille lån via Oria, må du logge deg inn med passord. Dette er bare mulig for Riksantikvarens og NIKUs ansatte.

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 94 05 40
E-post: bibliotek@ra.no

Biblioteket er åpent for besøk etter avtale. Ved besøk kan du se på bibliotekets samling og ta kopier. Dersom du ønsker å låne materiale, må du bestille dette gjennom et bibliotek du har tilknytning til (fjernlån).

Åpningstider:

0900-1500

Bibliotekets nyhetsliste

Nyhetslisten utgis annenhver måned og viser bibliotekets siste anskaffelser.

Publisert: 29. januar 2020 | Endret: 10. februar 2022