Blücher

Blücher var en tysk krysser som deltok i invasjonen av Norge 9. april 1940. Senkningen av skipet det første, dramatiske døgnet av 2. verdenskrig fikk stor betydning for landets videre motstandskamp.

Svart-hvit foto av senkingen avBlücher. Den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet
Blücher. Den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Blücher og invasjonen av Norge

Skipet ledet den tyske invasjonsstyrken (Operasjon Weserübung) som natt til 9. april skulle sikre seg Norges hovedstad. I stedet ble det truffet av to av Oscarsborgs gamle kanoner og ild fra Kopåsbatteriet i Drøbak kl. 04.22, og deretter av torpedoer fra Oscarsborgs skjulte torpedobatteri.

Angrepet førte til at skipet ble påført store skader og antente flere branner om bord. Det fikk kraftig slagside før det sank i dypet kl. 07.30.

Senkningen av Blücher fikk avgjørende betydning for Norges videre krigsinnsats. Konge, regjering og storting fikk tid til å flykte fra hovedstaden.  48 tonn av gullbeholdningen i Norges Bank ble evakuert og senere transportert til England. Det samme ble konge og regjering og storting.

Kort om skipet

Skipet, som ble sjøsatt i 1937 og tatt i bruk i aktiv tjeneste 5. april 1940, var oppkalt etter fyrst Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), en av seierherrene under slaget ved Waterloo. Blücher var en såkalt «tung krysser».

Skipet var 206 meter langt, veide mer enn 18.000 tonn i stridsvekt og var bestykket med i alt åtte 20.3 cm kanoner. Dessuten hadde det diverse luftvern, torpedobestykning og tre sjøfly om bord. Blücher var relativt kraftig pansret, og det var mer enn 1500 mann om bord på fartøyet da det satte kursen mot Norge.

Bilde av Krysseren Blücher til sjøs. Foto: Deutsches Bundesarchiv (CC BY-SA) via Wikimedia Commons
Krysseren Blücher til sjøs. Foto: Deutsches Bundesarchiv (CC BY-SA) via Wikimedia Commons

Skipsvraket

Vraket av Blücher ligger ved Askholmene i Drøbaksundet med baugen i bunnen på 90 meters dyp, mens hekken ligger høyere i vannet, på 60 meter. Så mye som 800 mann fra hæren og marinen som var om bord i skipet kan ha omkommet.  Hvor mange som var innestengt i fartøyet da det sank, er ukjent. Det er Saga Shipping AS som er eier av skipsvraket.

Skipsvraket fredes

Rester etter skipsvraket og løse gjenstander som kan være tilknyttet det, fredes for å sikre vrakets kulturhistoriske verdier og beskytte vitenskapelige interesser. Slik vil skipsvraket bevares som et minne om en viktig militær hendelse i norsk historie.

Fredningen vil sikre kulturminnet både som krigsminne og gravmonument for de omkomne, slik at deres siste hvilested blir respektert som grav og at gjenstander fra vraket ikke fjernes.

Dykking krever tillatelse

Norsk Maritimt Museum i Oslo behandler søknader om tillatelse til dykking på skipsvraket.

Kart

Kart over Blücher
 • Fredningsår

  16.06.2016

 • Region

  Viken

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Kulturminne under vann: Skipsvrak

Fredningsdokument