Solhaug, et sjeldent løkkeanlegg

Solhaug på Nanset i Larvik kommune er et sjeldent helhetlig bevart eksempel på et løkkeanlegg fra annen halvdel av 1800-tallet. Anlegget har bevart både  hovedbygning, uthus, sidebygning og uteområde med hage. Det er svært få fredete løkkeanlegg fra denne tiden i Norge.

Bilde av Solhaug, en stor løkkebygning i sveitserstil oppført i 1877. Huset er rikt dekorert med vakre utskjæringer i tre. Foto:
Solhaug Foto: Leif Anker/Riksantikvaren

Byggherren

Peter Anton Johannessen (1832-1895?) drev ekspedisjon knyttet til dampskipstrafikken i Larvik. Han var en drivkraft for å få bygget ut Larvik havn i takt med den økende trafikken som kom utover i 1860-årene.

Johannessens virksomhet gjorde ham i stand til å kjøpe Steneløkken på Nanset der Solhaug ble oppført i årene 1877-1878. Solhaug var en av de første boligene som ble bygget på dette området. Navn på en eventuell arkitekt har det ikke lykkes å fremskaffe. Eiendommen ble solgt ut av familien i 1909.

Sveitserstil

Byggeskikken som Solhaug representerer, sveitserstilen, satte sitt preg på nye bygg i hele Norge i andre del av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Fordi produksjonen av bygninger ble industrialisert ved at sagbrukene tok i bruk ny og effektiv teknologi, ble det billigere å bygge hus.

Foto av sørfasaden til hovedhuset på Solhaug. Huset er vakkert dekorert. Foto: Leif Anker/Riksantikvaren
Sørfasaden til hovedhuset på Solhaug har en slående dekorrikdom. Foto: Leif Anker/Riksantikvaren

Større vinduer, høye kjellere og varmeeffektive ildsteder var typiske kjennetegn for boligene. Masseproduserte dekorelementer likeså.
Hovedbygningen på Solhaug er et av de få bevarte eksempler på privatboliger i en tyskinspirert historisk stil som var en av sveitserstilens mange retninger.
De vakre løvsagarbeidene som pryder bygningen har både klassisistisk og gotisk preg.

Bilde av Solhaug. Løkkeanlegget Solhaug består av hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et gårdsrom. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren Hagen Hagen har opprinnelig vært en stor pryd- og nyttehage med allé som ledet inn til gårdsplass og hovedinngang. På sørsiden av hovedhuset var det anlagt gangveier, og hagen var inngjerdet av et stakittgjerde. Et lysthus var plassert på en kolle i utkanten av tomten. Lysthuset er i dag borte, det samme er gangveiene og rester etter hagen som i dag er preget av gjengroing. Noen opprinnelige trær og prydvekster er likevel bevart. Kart Solhaug 1 / 1 Fredningsdokument Solhaug fredningsbrev Solhaug fredningsbrev Solhaug dokumentasjon Solhaug dokumentasjon Pressemelding 24. september 2015 Fredet løkkeanlegg i Larvik
Løkkeanlegget Solhaug består av hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et gårdsrom. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Bygningene

Anlegget i Sophus Buggesvei 24A består av fire selvstendige bygninger, et stort og rikt dekorert hovedhus, uthus med stall og dueslag, sidebygning med bolig for tjenerskap og eget bryggerhus, og dukkestue. Sidebygningen og uthuset har vært forbundet med et vedskjul som nå er falt sammen.

En port mellom bygningene gjorde at tunet sett utenifra virket som et lukket anlegg. Dukkestuen i hagen ble oppført i 1938 er ikke fredet siden den ikke hører med til det opprinnelige anlegget.
Utformingen og organiseringen av anlegget, og de ulike funksjonene det hadde, viser en boform der byborgerne bodde på landet med sitt tjenerskap, og der villaene også hadde noen av bondegårdens funksjoner.

Samlet bygningsmasse gjør Solhaug til en av de største, bevarte boliganleggene i Larvik fra denne tiden, der hovedhuset dekker ca. 227 m2, mens uthus og sidebygninger dekker ca. 311 m2.

Hagen

Hagen har opprinnelig vært en stor pryd- og nyttehage med allé som ledet inn til gårdsplass og hovedinngang. På sørsiden av hovedhuset var det anlagt gangveier, og hagen var inngjerdet av et stakittgjerde. Et lysthus var plassert på en kolle i utkanten av tomten.

Lysthuset er i dag borte, det samme er gangveiene og rester etter hagen som i dag er preget av gjengroing. Noen opprinnelige trær og prydvekster er likevel bevart.

Kart

Kart over Solhaug
 • Fredningsår

  22.09.2015

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig

Fredningsdokument