Rjukanbanen fredet

Riksantikvaren freder Rjukanbanen som en del av et større industrielt infrastruktursystem fra første del av 1900-tallet.

Fergekai på Rjukanbanen Foto: Sverre Nordmo/Riksantikvaren
Fergekai på Rjukanbanen Fergekai på Rjukanbanen Foto: Sverre Nordmo, Riksantikvaren

– Fredningen av Rjukanbanen dokumenterer et viktig ledd i historien om Norsk Hydros transportsystem for frakt av industriprodukter, og bidrar gjennom det til bevaringen av et sammenhengende historisk infrastrukturanlegg, sier riksantikvar Jørn Holme.

Rjukanbanen (Vestfjorddalsbanen) er en normalsporet jernbane mellom Rjukan og Mæl. Den ble åpnet i 1909 som privatbane for Norsk Transport Aktieselskab (Norsk Hydro). Anlegget er også den første elektriske jernbane for normalspor, elektrifisert i 1911, sammen med Tinnosbanen.

Freder for første gang rullende materiell

Med fredningen av Rjukanbanen blir rullende materiell for første gang fredet i Norge. Femten rullende enheter fredes som en del av anlegget. Fredningen av rullende materiell skal sikre deres funksjon og uttrykk som en del av anlegget for frakt av industriprodukter og personer.

Rullende materiell på Rjukanbanen Foto: © Per Berntsen
Rjukanbanen Rullende Materiell Foto: Per Berntsen

Historisk infrastruktursystem

I tillegg til fredningen av selve jernbanelinjen, fredes også en rekke andre deler av anlegget på Rjukan. Fergeleier, stasjonsområder, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold blir også vernet som en del av anlegget.

Rjukanbanen ble de første årene også brukt som anleggsbane for industri- og boligreisingen på Rjukan og ble fra 1911 elektrifisert sammen med Tinnosbanen. Persontrafikken ved banen ble lagt ned i 1970 og i forbindelse med nedtrapping av Norsk Hydros virksomhet på Rjukan ble banen og fergetrafikken på Tinnsjøen nedlagt i 1991.

Kart

Kart over Rjukanbanen
 • Fredningsår

  25.06.2014

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Skinnegang