Såheim kraftstasjon i fjell

Såheim kraftstasjon i fjell er en av verdens første kraftstasjoner der hele kraftverket ble bygget inne i fjellet. Kraftstasjonen leverte kjølevann til Hydroparken på Rjukan og drikkevann til Rjukan by.

Kraftstasjonen inne i fjellet. Foto: Eystein Andersen Telemark fylkeskommune
Kraftstasjonen inne i fjellet. Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune

Produserte strøm i nesten 100 år

Såheim ble bygget i 1914, og er en liten kraftstasjon med et aggregat som ligger 85 meter opp i rørgaten til kraftstasjonen. Anlegget omtales også som Aggregat 12 og som Liten kraftstasjon i rørgaten. Det produserte strøm helt frem til årsskiftet 2010/2011 da anlegget ble faset ut av drift.

En del av Hydros industriprosjekt

Kraftstasjonen er knyttet til Hydros banebrytende industriprosjekt som fikk stor nasjonal betydning i utviklingen av et moderne velferdssamfunn i Norge i perioden 1905-1920. Anleggene på Rjukan og Notodden var en viktig forutsetning for et norsk industrieventyr i verdensklasse, og Såheim er en del av dette. Kraftstasjonen er tilnærmet intakt med alt utstyr, kun mindre endringer og oppgraderinger er utført.

Områdefredning

Også området rundt kraftstasjonen og rørgaten er en del av fredningen for å bevare og sikre stasjonen og rørgaten slik de ligger i terrenget både over og under markoverflaten, og slik det er synlig som en del av de naturgitte omgivelsene.

Kart

Kart over Såheim
 • Fredningsår

  29.05.2015

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1914

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon