Den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo

Den amerikanske ambassades bygning skal være et hus i «kjole og hvitt», den skal være kledd slik man vil opptre om man skal representere sitt land korrekt, skrev bygningens arkitekt Eero Saarinen i 1959.

Om arkitekten

Den tidligereamerikanske ambassadebygningen er tegnet av den verdenskjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen (1910-1961) for amerikanske myndigheter, som ambassade.

Saarinen var kjent innenfor modernistisk arkitektur og arbeidet med materiale som glass, stål og aluminium. Ambassadebygningen i Oslo er ett av kun tre verk i Europa.

Bilde av den tidligere ambassaden med den lange fasaden mot Henrik Ibsens gate. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Amerikanske ambassaden Den tidligere ambassaden med den lange fasaden mot Henrik Ibsens gate. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Om bygningen

Den markante tidligere ambassadebygningen ligger med hovedfasaden mot Henrik Ibsens gate og med sin trekantformede grunnplan fyller den hele kvartalet mellom Henrik Ibsens gate, Hansteens gate og Løkkeveien.

Fasaden er delt inn i 577 enkeltstående høye rektangulære vinduer som er trukket inn i fasaden med kraftige omramminger. Fasaden har slipt og pusset betong tilsatt mørk, knust Labradorstein.

Ambassadens "bakside " sett fra Løkkegaten og Hansteens gate. Foto: Lene Buskoven Riksantikvaren
Ambassadens Bakside Ambassadens "bakside " sett fra Løkkegaten og Hansteens gate. Foto: Lene Buskoven Riksantikvaren

Ambassadebygningen er et viktig monument i norsk etterkrigsmodernisme med svært høye arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.
Ambassaden ble offisielt åpnet 15. juni 1959, og har også hatt stor symbolverdi knyttet til formidling av amerikansk kultur og næringsliv.

Den tidligere amerikanske ambassaden fremstår i dag som svært godt bevart. Innvendig er bygningens eleganse fremdeles godt synlig mens den utvendig er noe svekket på grunn av senere tilføyde sikkerhetsinstallasjoner. Disse vil bli fjernet når ambassadebruken opphører.

Omfanget av fredningen

Den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsensgate 48, fredes etter §15 i kulturminneloven.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør med hovedelementer som konstruksjon, fasade, fasadekomposisjon, planløsning og rominndeling, materialbruk, overflater, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, radiatorkasser, gerikter og listverk. Dessuten detaljer som dørskilt og fast inventar.

Fredning av interiøret omfatter utvalgte rom og arealer, som trapper og heisløp.
Området rundt bygningen fredes for å ivareta virkningen av bygningen i gate- og bymiljøet ved å sikre utearealene og at fortauet rundt bygningen ikke blir endret.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre og bevare den tidligere amerikanske ambassaden som et kulturminne med høye arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.

Kart

 • Fredningsår

  20.06.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1959

 • Enkeltminne

  Bygning: Administrativ bygning