Kristiansten festning fredet

I dag ble Kristiansten festning i Trondheim fredet. Festningen spilte en sentral rolle i den store nordiske krigen på 1700-tallet og i flere hendelser under andre verdenskrig.

Kristiansten festning i Trondheim. Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Kristiansten Festning i Trondheim Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

─ Vern av festninger handler også om å bevare kulturminner som forteller om krig og smertefulle minner.  Selv om Kristianstens historie går tilbake til 1600-tallet, er det særlig de grusomme hendelsene på festningen under andre verdenskrig som griper oss i dag, sier riksantikvar Jørn Holme.

Kristiansten festning fredes som del av grunnlovsjubileet 2014. Grunnlovsjubileet handler ikke bare om hendelsene i 1814, men også om sikringen av Norge. Forsvaret og forsvarsverkene våre er tett knyttet til samfunnsutviklingen og statsmakten i Norge.

Bygget etter bybrann

Etter en stor bybrann i Trondheim april 1681 beordret kong Christian V at det skulle utformes en ny by- og befestningsplan. Byplanen ga et helt nytt gatenett med sentrumskvadratur, forsvarsverker rundt bykjernen og Kristiansten festning. Den strategiske plasseringen av festningen, på høydene øst for sentrum, gjorde at militære styrker kunne kontrollere adkomsten til byen og støtte de åpne forsvarsrekkene langs Nidelven. Festningen sto ferdig i 1684, men ble senere utvidet. På 1740-tallet fikk festningen utformingen den har i dag.

─ I tillegg til å frede anlegget for å sikre det, er det aller viktigste at det blir brukt.  Kristiansten festning er en viktig del av byens rekreasjonsområde, representerer en unik kultur- og næringsarena, og besøkes av 135 000 mennesker årlig, sier Nina Eidem, direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Den store nordiske krig

Under svenskekongen Karl den XIIs angrepskrig mot Norge i 1718, ble Trondheim beleiret av svenske tropper under ledelse av general Carl Gustaf Armfeldt. Kristiansten festning var en viktig grunn til at svenske general Armfeldt ikke våget å gå til angrep på selve Trondheim by. Svenskene måtte isteden passere Nidelven sør for byen og etablerte sitt hovedkvarter på Leinstranda.

Andre verdenskrig

Kristiansten festning ble under 2. verdenskrig brukt av okkupasjonsmakten som rettersted. En rekke norske arresterte motstandsfolk ble henrettet på festningen.

Fredningen og forvaltning

Kristiansten festning har et sentralt kanontårn, Donjonen, i fire etasjer med skyteskår og med omkringliggende vollmurer med deknings- og ammunisjonsrom. Fredningen av Kristiansten festning inkluderer vollanlegg og arrondering. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter Kristiansten og 13 andre festninger. Oppdraget gitt av Stortinget er å ivareta anleggene slik at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres, tilrettelegge for ny bruk i samarbeid med eksterne lokale og regionale aktører, samt tilrettelegge for at festningene er allment tilgjengelige. De nasjonale festningene besøkes årlig av 2,6 millioner mennesker, noe som befester festningenes betydning og posisjon.

Kart

Kart over Kristiansten festning
 • Fredningsår

  25.09.2014

 • Region

  Trøndelag

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1600-1700 tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Forsvarsanlegg