Øvre Standgate 60 i Stavanger

Øvre Strandgate 60 er et typisk bolighus fra 1860-tallets Stavanger. Bolighuset er en del av trehusbebyggelsen i «Gamle Stavanger», og er sannsynligvis byens best bevarte og innehar derfor viktige arkitektoniske og kulturhistorisk verdier.

Med sildefisket som bakteppe

På 1800-tallet var det oppgangstider langs kysten, også på sørvestlandet. Det var særlig oppblomstringen av sildefisket som la grunnlaget for de gode tidene der.

Tilflytting fra øyene omkring og fra dalstrøkene innenfor gjorde tettsteder til byer der det var mulighet for å slå seg opp via yrker som var tilknyttet sildefisket, skipsfarten og industrien. Også byggenæringene fikk et sterk oppsving.

Nye vedtekter for bygninger ble innført i Stavanger etter flere større branner, siste bybrannen var i 1860. Brannene avdekket behov for strengere, lokale vedtekter som inkluderte brannvern, og som også påvirket bygningenes utforming.

Bildet viser den fredete boligen i Øvre strandgate 60 i Stavanger. Foto er tatt av Marit Vestvik, Riksantikvaren
Gamle Stavanger All grunn til å heise flagget. Ett av de best bevarte husene i Gamle Stavanger er fredet. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Bolighuset i Standgaten 60 er oppført i 1869 som en horisontaldelt tomannsbolig med en grunnflate på ca 120 kvm. Bygningen har nesten to fulle etasjer med loft og gavl mot gaten, av-valmet tak og relativt høy grunnmur. Bygningen har preg fra både empire- og sveitserstilen, og svært mye av de originale bygningsdelene er bevart.

Både gesimsen, mønehøyden og det halvvalmede taket på Øvre Standgate 60, er resultat av de kravene som de nye vedtektene for boligbyggingen i byen satte.

Bakgården har gjerde med port, bro til andre etasje, trapper med smijernsrekkverk og skiferheller på bakken. Uthuset har opprinnelig latrine. Portrommet har hovedtrapp med smijernrekkverk. Bakken er dekket med skiferheller og en smijernsport leder ut mot Øvre Strandgate.

Byggherre var skipskaptein Carsten Jespersen Eckmann (1836-1920). Han var trolig en av dem som gjorde gode penger på «silde-eventyret» og bygde sin bolig i den nyetablerte bydelen.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter kulturminnelovens §15 omfatter hovedbygningen med tilbygg, bakgården mot Eckmannsbakken og portrommet mot Øvre Strandgate.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør med unntak av interiørene i baderommene og en skillevegg i andre etasje.

Fredningen inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandlinger, samt detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar, og større løst inventar.

I bakgården er gjerde med port, bro til andre etasje, oppmurte trapper, kjellerhals, skiferheller på bakken og smijernrekkverk fredet. I portrommet er hovedtrapp til inngangen med smijernrekkverket, skiferheller på bakken og smijernsport mot Øvre Strandgate fredet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Øvre Standgate 60 som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig og autentisk eksempel på en boligeiendom i Stavanger fra andre halvdel av 1800-tallet.

Huset representerer en bygningstype formgitt i henhold til bygningslovgivingen i Stavanger fra andre del av 1800-tallet.

Les mer detaljert om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet.

Kart Øvre Strandgt. 60

 • Fredningsår

  02.10.2018

 • Region

  Vestlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1869

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig