Atlungstad Brenneri

I det rike jordbruksområdet på østsiden av Mjøsa, i Stange kommune på Hedemarken, ligger Norges eneste fredete spritbrenneri. Atlungstad Brenneri har mer enn 150 års kontinuerlig drift, og er et anlegg med en unik industrihistorie.

Bilde av Atlungstad Brenneri. Foto er tatt av Øystein Hagland, Riksantikvaren
Atlungstad Brenneri Den majestetiske fabrikkbygningen på Atlungstad brenneri ruver godt i landskapet. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Om brenneridriften

Brygging og brenning av alkohol harvært en viktig binæring for mange bønder. Dette var særlig utbredt på Hedmarken, som hadde god tilgang på overskudd av både korn og poteter. Etter hvert ble alkohol og brennevin et stridstema i politikken, som på grunn av økt alkoholkonsum i befolkningen, førte til fremvekst av avholdsbevegelsen.

En stor statlige avgiftsøkning på hjemmebrenning i 1848, gjorde at flere slo seg sammen om å drifte større brennerier heller enn mange små. Utover på 1900-tallet etablerte staten ordninger som gjorde privat produksjon av alkoholvarer ulovlig. For å ha kontroll med produksjonen og salg av alkohol, ble det blant annet opprettet et statlig vinmonopol.

Også på Stange slo flere store gårder i 1885 seg sammen om å etablere et destilleri. Dette ble oppstarten på Atlungstad Brænderi. Beliggenheten ved utløpet av Fjetrebekken og nærhet til Mjøsa ga tilgang på rent vann til produksjonen, og gode muligheter for varetransport på innsjøen.

Fra starten besto anlegget av potetmottak, brenneribygning og et administrasjonslokale. I tillegg hadde eiendommen fjøs, smie, vaskeri og uthus.

Bilde av poteter som er det viktigste råstoffet for akevitten som produseres på Atlungstad. Foto er tatt av Anke Loska, Riksantikvaren
Atlungstad Brenneri Poteter er det viktigste råstoffet for akevitten som produseres på Atlungstad Foto: Anke Loska, Riksantikvaren

I 1920- årene etablerte Atlungstad også et frørenseri som tilskudd til brenningen. Et nytt frølager ble bygget i 1954 i tilknytning til akevittlageret fra 1880. Frølageret var i drift til midten av 1980-årene. Et nytt spritlager ble oppført i 1961, etter å ha vært lokalisert i det nedlagte fjøset som da ble revet.

Det var vanlig at fabrikker som etablerte seg på landsbygda også kunne tilby boliger til de ansatte. På Atlungstad var det boliger kun for de to funksjonærene, disponenten og bryggerimesteren.

Brenneriet var i ordinær drift fram til år 2000 da det ble reservebrenneri for selskapet HOFF SA (HOFF Norske Potetindustrier BA).
I 2011 fikk anlegget ny eier, Atlungstad Brenneri AS, som satte anlegget i begrenset produksjon etter å ha vært nedstengt siden 2008.

Atlungstad Brenneri produserer fremdeles sprit/ akevitt i mindre skala. Formålet med dagens produksjon er først og fremst å holde brennerianlegget ved like og å videreføre kompetansen i brennerifaget.

Brenneriet er i dag først og fremst et formidlings- og opplevelsessenter.

Bilde av tønnelageret på Atlungstad. Foto er tatt av Anke Loska, Riksantikvaren
Atlungstad Brenneri Tønnelager på Atlungstad. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter produksjonsanlegget med støttefunksjoner, to boliger og en garasje. Totalt seks bygninger og konstruksjoner og et utomhusområde.

Fabrikkbygningen inneholder potetmottak med tippesjakt, kontorbygg, brenneribygg, rensebygg, spritlager og et frørenseri.

Dessuten inngår en kalksilo og en oljetank i fredningen.De to boligene som er fredet er disponent- og brennerimesterboligen med tilhørende hager.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å ivareta Atlungstad Brenneri som en representant for den landbruksbaserte nærings- og nytelsesmiddelindustrien fra 1800- og 1900-tallet.

Fredning av bygningenes eksteriør, interiør, fast og større løst inventar skal ivareta tekniske, arkitektoniske, kulturhistoriske og sosialhistoriske verdier knyttet til anlegget.

Fredningen av utomhusområdet skal ivareta kulturhistoriske verdier knyttet til hagene ved fabrikkanlegget. Fredningen skal også ivareta skillet mellom hagene og fabrikkanleggets mer industrielle karakter.

Kart Atlungstad Brenneri

 • Fredningsår

  03.12.2019

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Annet tekn-ind. minne