Kystgården Rørvik gård i Tysfjord fredet

Rørvik gård i Tysfjord kommune er et komplett gårdsanlegg fra slutten av 1800-tallet og et svært godt eksempel på nordnorsk kystkultur.

Rørvik gård i Tysfjord kommune i Nordland. Foto: Siv Nytrøen Leden Riksantikvaren
Rørvik gård i Tysfjord kommune i Nordland. Foto: Siv Nytrøen Leden Riksantikvaren

─ Rørvik er et typisk nordnorsk 1800-talls kombinasjonsbruk, der hovednæringene var jordbruk og fiske i fjorden og på Lofoten. Dette er en type anlegg som før var vanlig, men som det i dag er svært få igjen av, sier riksantikvar Jørn Holme. ─ Vi har få fredninger som representerer kystkultur, særlig i Nord-Norge. Denne fredningen er derfor viktig i vår satsing på kystkultur i landsdelen, forteller Holme.

Fredningen blir markert på Rørvik gård i dag under feiringen av at det utvendige restaureringsarbeidet er ferdig utført. Fredningsvedtaket blir overrakt til Stiftelsen Rørvik Gård og til grunneieren, tidligere eier Herleif Rørvik. I løpet av de siste åra har det vært utført en betydelig innsats i restaurering og vedlikehold av gården.

Gårdstunet er godt bevart og består av hovedbygning, uthus, vedskjul/stall, fjøs/låve og smie. To naust er også med i fredningen – et ved fjorden og et ved et lite vatn ovenfor gården. Rørvik ligger i et vakkert kulturlandskap og gårdstunet/innmarka er omgitt av steingjerder.

Gårdsdrifta på Rørvik Rørvik er fra gammelt av en samisk gård (”finne-rydning”) og er omtalt i skriftlige kilder tilbake fra 1559. Hovednæringa på gården har vært jordbruk, fiske i fjorden og på Lofoten. Gården er et godt eksempel på hvordan folk levde sosialt, kulturelt og materielt i selvbergingssamfunnet.  Alt utkomme ble hentet fra naturen – fra skogen, jorda og sjøen.

Gården bærer preg av en driftsform der nøysomhet og utnyttelse av ressursene var viktig. Blant annet er alle bygningsreparasjoner gjort med minst mulig utskifting av materialer. Gården er svært autentisk. Slik den framstår i dag, gir den et godt tidsbilde av første halvdel av 1900-tallet.

 • Fredningsår

  25.08.2011

 • Region

  Agder

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-19000

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning