Svartediksveien 7 i Bergen fredet

Svartediksveien 7 var opprinnelig hovedbygning på Kalvedalen gård og representerer det bynære jordbruket utenfor det som var Bergens bygrense fram til 1915.

Svartediksveien 7 Bergen. Foto: Monika Rusten Riksantikvaren
Svartediksveien 7 Bergen Foto: Monika Rusten Riksantikvaren

Hovedbygningen i Svartediksveien 7 er sjeldent autentisk og har planløsning og detaljer fra 1700- og 1800-tallet.Det godt bevarte våningshuset gjør eiendommen kulturhistorisk verdifull.

Et spesielt særtrekk ved bygningen er den høye underetasjen i pusset gråsteinsmur og med innredete boligrom. Denne byggeskikken er sjelden. Det nærmeste eksemplet er det mye større, såkalte Monclairhuset på Møhlenpris, nå under Puddefjordsbroen. Dette lå også i det nærmeste omlandet til den gamle byen. Også den lille hagen som hører til huset, blir fredet. Hagen med murte terrasser, stakitt, heller og beplantning skal bevares som et typisk eksempel på en tradisjonell bergensk byhage.

Fredningen omfatter våningshusets eksteriør, med listverk, vinduer og dører. I tillegg blir deler av husets interiør fredet, som rominndeling, dører, listverk, skorstein med grue og fast inventar. Fredningen omfatter også resten av tomten, med veigrunn og hage.

Kart

 • Fredningsår

  09.09.2011

 • Region

  Vestland

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1700-1800 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning