Trønderlåna “Killingberg mellom” i Leksvik fredet

Det er få steder i landet de nasjonale strømningene fra tiden rundt 1905 viser seg så tydelig som i stuene i trønderlåna på ”Killingberg mellom” i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag.

Killingberg Mellom Leksvik i Nord-Trøndelag. Foto: Frode Killingberg
Killingberg Mellom i Leksvik i Nord-Trøndelag. Foto: Frode Killingberg

─ “Killingberg mellom” er et kulturhistorisk viktig anlegg med et helt spesielt interiør, sier riksantikvar Jørn Holme. ─ Bygningen og hagene forteller om nasjonale strømninger fra en fascinerende tid i norsk historie.

På “Killingberg mellom” er de unike dekorasjonene fortsatt bevart. Taklistene har slagord for målsaka, kristendommen og nasjonen skrevet i runestil, som for eksempel “Elskar du folket i Norigs dalar so elskar du målet som folket talar”.

Det var den første eieren, Johan Killingberg, som fikk sine lærerkolleger til å dekorere finstua og dagligstua, lage møblene og skjære ut dekorasjoner. Interiøret bærer preg av datidens kulturelle og nasjonale oppvåkning. Dekorasjonene er godt utført og er av høy verdi. I bebodde bygninger ble gjerne slike interiørdekorasjoner overmalt i etterkrigstiden, men her er det unike interiøret bevart.

Fredningen Formålet med fredningen er å bevare hovedbygningen med hage på Killingberg mellom som et bygningshistorisk og kulturhistorisk verdifullt eksempel på det politiske og kulturelle engasjementet som fulgte rundt århundreskiftet 1800 til 1900.

Hageanlegget, som består av en uvanlig og rikholdig terrassert prydhage og en bærhage, utgjør samlet en fullstendig gårdshage fra 1880-åra som det i dag er få igjen av. Noe som er spesielt på Killingberg mellom er folkeopplysningsarbeidet som var knyttet til hageanlegget. Lærerne hadde gjerne undervisning om hagebruk i egen hage. Det er ikke mange intakte hager etter lærerstandens virksomhet på slutten av 1800-tallet som vi kjenner til. Hagen har derfor høy kunnskaps- og kildeverdi.

Kart

 • Fredningsår

  27.06.2011

 • Region

  Trøndelag

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning