Terningen skanse i Elverum fredet

Terningen skanse er et av de mest intakte stjerneformete skanseanleggene i Norge fra Napoleonskrigenes tid. Lørdag 2. august ble skansen fredet av Riksantikvaren, under et åpent arrangement i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Riksantikvar Jørn Holme overleverer fredningsdokumentene til ordfører i Elverum Erik Hanstad og grunneier Berit Rismyhr. Foto: Turid Årsheim/Riksantikvaren
Riksantikvar Jørn Holme overleverer fredningsdokumentene til ordfører i Elverum Erik Hanstad og grunneier Berit Rismyhr. Foto: Turid Årsheim/Riksantikvaren

Terningen skanse var hovedanlegget ved Elverum i 1814 og hadde stor betydning som transitt- og forsyningsleir for mannskaper på vei til kamphandlinger sør i Hedmark. Dette gav

Terningen skanse en viktig rolle i spillet om Norges selvstendighet og vernet av Grunnloven i 1814.

─ Forsvarsanlegg er en viktig kilde til kunnskap om vår felles historie. Terningen skanse var et sentralt anlegg i 1814, og når skansen nå blir fredet sikrer vi den for ettertiden, sier riksantikvar Jørn Holme, som erklærte fredningen på et åpent arrangement på skansen lørdag 2. august. Arrangementet var et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune.

─ Vi har ikke noe lignende skanseanlegg i Norge som er så godt bevart. Vi håper at fredningen av Terningen skanse kan bidra til at enda flere får kjennskap til dette spennende anlegget. Skansen ligger lett tilgjengelig og har et stort potensial, både for forskning og publikumsopplevelser, sier Holme.

Representanter for de soldatene som var på skansen i 1814 var også til stede på markeringen. Foto: Turid Årsheim Riksantikvaren
Representanter for de soldatene som var på skansen i 1814 var også til stede på markeringen. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Forsvarslinjen ved Glomma

Sundstedene over Glomma fra Kongsvinger til Elverum var kritiske punkt for forsvaret av det indre Østlandet. Kom svenskene seg over her, kunne de true de store økonomiske landbruksverdiene på flatbygdene vest for Glomma og det militære og politiske sentrum i Christiania.

Nye informasjonsskilt er satt opp ved Terningen skanse. Foto: Turid Årsheim/Riksantikvaren
Nye informasjonsskilt er satt opp ved Terningen skanse. Foto: Turid Årsheim/Riksantikvaren

Glomma var derfor en strategisk linje som ikke måtte krysses av fienden.

Strategisk sett var Terningen den siste skansen dersom svenske styrker skulle lykkes med å trenge gjennom forsvarslinjene i Glommavassdraget etter å ha rykket fram gjennom skogene fra nordøst.

Historikk, Terningen skanse:

• Skanser er forsvarsverk bygget i tre, stein og jord.

• Terningen skanse fra 1675 ble bygget som et resultat av en planlagt festningsopprustning iverksatt under kong Christian den 5 (1670-1699) og hans stattholder i Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve.

• Under siste fase av Napoleonskrigene, fra 1811 til 1814, var det igjen behov for å gjøre anleggene operative. Terningen skanse gjenoppstod da som en åttekantet stjerneskanse med fire bastioner med kanonstillinger og fikk status som hovedanlegg ved Elverum.

• Det var en vollgrav rundt festningen, og en trebru utenfor inngangsporten som kunne dras inn. Inne i skansen var det lafta bygninger som dannet et bygningskompleks bestående av fire fløyer med et areal på 1000 m2.

• Bygningene inneholdt bl.a. mannskapsforlegning til 420 mann, 4 staller, kjøkken og værelser til kommandanten, portner og offiserer.

• Mot skansens sørøstre og nordvestre bastion ble det bygget to kruttkamre. I dag er det ene kruttkammeret og synlige rester etter fundamentene til forlegningen bevart.

Plantegning av Terningen skanse 1811 - 1814. Foto: Glomdalsmuseet
Plantegning av Terningen skanse 1811 - 1814. Foto: Glomdalsmuseet

Kart

 • Fredningsår

  02.09.2014

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1811

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Forsvarsverk-installasjon

Fredningsdokument