Haagensenverkstedet i Rognan

Haagensenverkstedet er et viktig kulturhistorisk tidsvitne fra en dynamisk utviklingsperiode for verksindustrien i Saltdal og Rognan i Nordland. Virksomheten knyttes til utviklingen av båtbyggeriet i området, og er et sjeldent teknisk-industrielt kulturminne med nasjonal verdi.

Bilde av Haagensenverkstedet som ble etablert i 1915 av brødrene Magnus (1885-1960) og Klaus Haagensen (1895-1973), og var fra begynnelsen bygget som mekanisk verksted for motorer og andre tekniske/ mekaniske installasjoner for båter og baserte seg på oppdrag fra båtbyggeriene i Rognan. Foto er tatt av Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Haagensenverkstedet Haagensenverkstedet ble etablert i 1915 av brødrene Magnus (1885-1960) og Klaus Haagensen (1895-1973), og var fra begynnelsen bygget som mekanisk verksted for motorer og andre tekniske/ mekaniske installasjoner for båter og baserte seg på oppdrag fra båtbyggeriene i Rognan. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Saltdal har en svært lang historie knyttet til trebåtbygging, og her har det i flere hundre år blitt bygget alt fra småbåter til jekter og fiskefartøy. Rik tilgang til virke fra furuskogene i området var en viktig forutsetning for industriens fremvekst.

Det var hovedsakelig fiskerinæringa i Nord-Norge som var marked for båter bygget i Salten, og fra 1900-tallet ble det vanlig med båtbygging i naustene i fjæra i Rognan. På samme tid ble det også vanligere med motor i fiskefartøyene i stedet for seil, og båtene ble større.

I bildet kan du se tydelig strukturen på "Oscarsteinen" som pryder verkstedets fire yttervegger. Foto er tatt av Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Haagensenverkstedet Her sees tydelig strukturen på "Oscarsteinen" som pryder verkstedets fire yttervegger. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Før 1950 var Haagensenverkstedet et av få verksteder i Nord-Norge med kompetanse og utstyr til formålet, noe som gjorde det mulig å også kunne ta imot kunder på kyststrekningen fra Trøndelag til Finnmark. Verkstedet var i drift frem til 1960-tallet.

Fra midten av 1970-tallet har verkstedet stått uvirksomt, men har hele tiden vært i privat eie.

Arkitekten for verkstedet er ukjent, men bygningen er murt opp med den såkalte «Oscarsteinen» som var utviklet og produsert av murmester Oscar Kristiansen, som etablerte bedrift i Rognan i 1910. Denne steinen utmerker seg som en type betongstein som kan se ut som naturstein.

Bilde av verkstedet og porten «Drageslipen» som viser forbindelsen mellom verkstedet og båtbyggeriene. Begge portene har logoene til verkstedet plassert sentralt i krysset på hver port. Foto er tatt av Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Haagensenverkstedet Til verkstedet hører også porten «Drageslipen» som viser forbindelsen mellom verkstedet og båtbyggeriene. Begge portene har logoene til verkstedet plassert sentralt i krysset på hver port. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

I regi av verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» med delprosjektet «Rognanfjæra – vern gjennom bruk», ble verkstedlokalet ryddet og dokumentert. Katalogisering av verktøy, redskaper, og maskiner ble igangsatt.

Som eneste verksted i sitt slag som er igjen i området, fremstår Haagensenverkstedet som svært autentisk. Det har stor dokumentasjonsverdi fordi store deler av det tekniske utstyret er bevart og er i relativt god stand. Verkstedet vil være en viktig historieforteller om Rognan og Saltdals båtbyggertradisjoner.

Omfanget av fredningen

Haagensenverkstedet fredes ihht Kulturminneloven §15 med interiør og eksteriør. Fast inventar fredes som en del av interiøret. Porten til Drageslipen («Drageporten») er også fredet. Dette inkluderer stålpilarer og de rektangulære portbladene med logoen til Drageslipen.

Etter kulturminneloven §19 fredes arealet foran inngangen til verkstedbygningen inkludert del av gammel vei som gikk fra verkstedet og til industriområdet i sentrum av Rognan der båtbyggerne holdt til, og en steinmur vest for Haagensenverkstedet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre og bevare Haagensenverkstedet som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et motorverksted knyttet opp mot båtbyggertradisjonen i Rognan og i Nordland.

Fredningen skal ivareta bygningen med elementer som har vært sentrale for funksjon som spesialverksted for vedlikehold og reparasjoner av båtmotorer og annet teknisk/ mekanisk utstyr for båter.

Les mer detaljert om fredningen i fredningsbrevet.

Kart Haagensenverkstedet

 • Fredningsår

  09.09.2019

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 - 1900 tallet

 • Enkeltminne

  Arkeologisk minne: Naust - båthus