Dronningen av Haldenkanalen fredes

Kanalbåten D/S «Turisten» lå tretti år på bunnen av Femsjøen i Haldenvassdraget, før hun ble hentet opp og så satt i stand med dampmaskinen intakt i 2009. Nå freder Riksantikvaren båten fra 1887.

Fredet fartøy i verneflåten: DS Turisten flyter igjen.
«Femsjøens hvite svane». D/S “Turisten” fra 1887 var både gods- og passasjerbåt på Haldenkanalen. Dampskipet som varsler om sommer og ferietid er bevart og satt i stand til 1927-versjonen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Hvis vi stiller klokken 100 år tilbake, tror jeg mange ville blitt overrasket over den livlige dampbåt-trafikken på norske innsjøer og vassdrag. Innlandsflåten var en viktig del av det nasjonale transportnettet vårt. Det er fantastisk at kanalbåten D/S “Turisten” kom tilbake i drift som et flytende kulturminne til glede for oss alle, sier riksantikvar Hanna Geiran.

D/S «Turisten» var et av de mange gods- og passasjerskipene som seilte i innlandet i Norge fra 1800-tallet og fram til 1960-tallet. I dag er kanalbåten et av få dampskip som er igjen. Formålet med fredningen er å ta vare på et av landets siste dampdrevne passasjerskip ved et av våre innlandsvassdrag. D/S “Turisten” har vært tilbake i drift på Haldenkanalen siden 2009.

– Takket være eierne og alle som jobber med fartøyvern langs Haldenkanalen kan vi ta denne kulturhistoriske reisen den dag i dag. Med fredningen ivaretar vi D/S “Turisten” som en viktig historisk kilde for å formidle kunnskap og opplevelser, fortsetter riksantikvar Hanna Geiran.

DS Turisten, Haldenkanalen Sluseanlegg fra 1860 i Ørje. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Båtene som bandt landet sammen

Etter at Norge hadde fått sin grunnlov i 1814, var det viktig å bygge opp et transportnett over hele landet. Her spilte den norske innlandsflåten en nøkkelrolle. Kombinasjonen av jernbane og dampskip var lenge en utbredt reisemåte. Dette systemet fantes mange steder i Norge – jernbane til et farbart vann og dampbåt videre i sommerhalvåret. D/S «Turisten» på Haldenkanalen var en representant for denne innlandsflåten inntil driften opphørte i 1963.

D/S «Turisten» er sannsynligvis et av de norske fartøyene i drift som har ligget lengst i “den våte grav». Båten ble senket i 1967 og lå på 20 meters dyp på bunnen av Femsjøen i Haldenvassdraget til hun ble hevet til overflaten igjen i 1997. Siden 2009 har den istandsatte båten gått i regelmessig rute i Haldenkanalen. Bevaringsforholdene er ofte bedre i ferskvann enn i saltvannet langs kystlinjen.

– Hevingen og restaureringen av dampskipet «Turisten» er et av de mest spektakulære fartøyvernsprosjekter som er gjennomført i Norge. Jeg ønsker på vegne av Viken fylkeskommune og regionen å hedre eierne av båten, Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven, for den bragden det var å sette båten i stand. Uten deres utrettelige tro på at dette prosjektet skulle lykkes, hadde aldri «Femsjøens hvite svane» vært å se tilbake i Haldenkanalen. Dette er et umistelig, nasjonalt kulturminne i et unikt kulturmiljø, og det er derfor svært gledelig at dette viktige kulturminnet krones med fredning, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

DS Turisten på 1950-tallet. Myldrende liv på dekk.
Foto: Ukjent
DS Turisten i Ørje i 1925. Foto av Wilse.
Foto: Wilse

Dronningen” av sommeren

Haldenkanalen ble bygget i 1849 som en kjent åre for tømmerfløting, men ble også et yndet utfartssted for turister og tilreisende. Som passasjerskip var D/S «Turisten» en del av turen som ble kalt «den store rundreisen». Dette var en dagstur fra Oslo med tog, båt på Haldenkanalen og tog tilbake igjen til hovedstaden. I etterkrigstiden og fram til driften opphørte i 1963 var mange skoleelever fra Østlandsområdet blant de reisende. Synet av D/S «Turisten» i Haldenkanalen var et sikkert tegn på at sommer og ferietid stod før døren.

Passasjerskip i 1927-versjon

Eierne av D/S “Turisten”, Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven, sørget for å få kanalbåten hevet opp fra Femsjøen i 1997 og tilbake i drift i 2009. Fartøyet er restaurert til 1927-versjonen, som passasjerskip. Dampmaskinen stod på Teknisk Museum i Oslo.

Interiør på DS Turisten. Kanalbåten fra 1887 er satt i stand til 1927-versjonen.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Interiør på DS Turisten Båten på Haldenkanalen er satt i stand til 1927-versjonen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Dampmaskinen på DS Turisten. Oppbevart på Teknisk museum i Oslo da båten lå under vann i 30 år. Nå tilbake på DS Turisten
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
DS Turisten, Haldenkanalen

Fredningen omfatter hele fartøyet med fast inventar, som fastmontert utstyr og møblement, pluss større løst inventar som livbåter, spesialverktøy, møbler og gjenstander. Riksantikvaren takker Viken fylkeskommune for samarbeidet med å forberede fredningssaken.

 • Fredningsår

  12.08.2023

 • Region

  Viken

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1887

 • Enkeltminne

  Fartøy: Lokalrutebåt

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
Strømsfoss Haldenkanalen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
DS Turisten ved Skulerud brygge. Haldenkanalen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Haldenkanalen, Strømsfoss Sluseanlegg
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Haldenkanalen. Sluseanlegg fra 1860 i Ørje.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Heving av DS Turisten etter 30 år på 20 meters dyp. Ved Bjørnstadbryggen, 27. august 1997
Foto: Jens Frøne