Dalsfos kraftverk

Dalsfos kraftverk i Kragerø kommune utgjør et krafthistorisk kulturmiljø fra den tidlige fasen av elektrisitetsproduksjon i Norge. Anlegget fra 1907 har også elementer fra andre viktige historier, som tømmerfløting og ålefiske, som måtte tilpasses da kraftverket ble oppført.

Dalsfos kraftverk
Dalsfos kraftverk i Kragerø kommune. Foto: Linn Brox, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Litt nord for E18 ved Kragerøvassdraget ligger Dalsfos kraftverk i et typisk lavlandsvassdrag med innsjøer og vassdrag. Dalsfos kraftverk har inntaket fra det nå regulerte Tokevatnet. Det er et lite kraftverk av typen magasinkraftverk.

Det har mye til felles med elvekraftverk av eldre type, med inntak via en kort vannvei og kraftstasjon i dagen. Bygningene og dammen ligger nær hverandre og har, stort sett, den samme utformingen som da de ble oppført. Dette gjør at kraftverket og området rundt fremstår slik det gjorde på tidlig 1900-tall.

Kraftverket eies av Skagerak Energi.

Dalsfos kraftverk
Dalsfos kraftverk Foto: Linn Brox, Riksantikvaren

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Dalsfos kraftverk som et kultur- og bygningshistorisk viktig eksempel på et kraftverk fra tidlig 1900-tall, og dets utvikling frem til 1960. Dalsfos kraftverk har en særpreget og unik arkitektonisk utforming som i nasjonalt og vannkrafthistorisk perspektiv er uvanlig kompakt og komplett.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet, også kulturminner knyttet til tømmerfløting og ålefangst. Fredningen skal i tillegg sikre elementene i og lesbarheten av kraftverkets produksjonslinje.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter følgende byggverk: Stasjonsbygningen, rørgate med 3 rør, lukehus, redskapsbu 1 og 2, damstyringshus, kaffihuset, sementbua, øvre basseng med luke, flomluke/-kanal og opprinnelig damkrone, nedre basseng, overløpskanal, adkomstområde og mur ved stasjonsbygningen.

Kart

 • Fredningsår

  31.08.2020

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1907

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon