Ormsund leir

Ormsund leir er den eneste intakte leiren av de 58 leirene som ble oppført i Oslo under 2. verdenskrig av og for den tyske okkupasjonsmakten. Dette gjør Ormsund leir til et kulturminne av nasjonal verdi.
Flyfoto av Ormsund leir. Foto er tatt av Truls Teigen, Oslo Museum
Ormsund Leir Oversikt over leirområdet midt på bildet med de mange bygningene, sett fra Bekkelagsveien mot Ormøya i 1961. Foto: Truls Teigen, Oslo Museum

Om kulturminnet

Ormsund leir ligger på vestsiden av E6, rett sør for Oslo havn på veien ut til Ormøya og Malmøya, i et område med villabebyggelse og store hager.

Leirområdet er typisk for tysk militær byggevirksomhet med vaktstue, paradeplass, kasernebygg, messe, kontorer, verksteder, garasjer og tilfluktsbunkere.

Leiren er delt i to områder, et område for forlegninger og ett for fellesfunksjoner. Disse er plasserte på to ulike nivåer i terrenget.
Ormsund leir var en såkalt «høystatusleir» med kasernebygninger i to etasjer bygget rundt et tun med gressplen mellom bygningene. Dette var i motsetning til i andre leirer der enklere lemmebrakker, brakker som var enkle å montere og å demontere, var dominerende.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter §15 i kulturminnelova omfatter fem kasernebygg i to etasjer, tre garasjer, to overdekkede bunkere, en vaktstue, en lemmebrakke og et vinkelbygg som inneholder kontorer, verksted og spisesal. I alt 13 bygninger.

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og inkluderer hovedelementer som materialbruk og overflatebehandling samt detaljer som vinduer, dører og listverk. I tillegg er alle bygningenes hovedkonstruksjon med etasjeskiller og bæring fredet.

Interiøret i et av kasernebyggene, den innebygde svalgangen i det nordre vinkelbygget og spisesalen og biblioteket i det søndre viklebygget er også fredet.

Etter §15 i kulturminnelova er også området rundt og mellom bygningene fredet. Dette omfatter blant annet paradeplassen, innkjørsel med betongmoduler og murer og inkluderer materialbruk, overflater og detaljer.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Ormsund leir som er den eneste gjenværende intakte leir i Oslo oppført av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og konstruksjon, som kilde til kunnskap om tysk, militær byggevirksomhet under okkupasjonen.

Formålet med interiørfredningene er å sikre kunnskap om datidenes materialbruk, håndverksmessige utførelse og kvalitet, samt kunnskap om tysk, militær byggevirksomhet og formgiving.

Fredningen av leirområdet skal sikre leirens organisering, med bygninger som omkranser åpne arealer.

Les mer detaljert beskrivelse av fredningens omfang og formål i Fredningsbrevet for ormsund leir

Kart Ormsund Leir

 • Fredningsår

  14.12.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900-tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Krigsminnelokalitet