Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden fredet

Anleggene på Rjukan og Notodden var industri i verdensklasse, og er en viktig del av Norges nyere kulturarv.

Hydroparken Notodden Kalksalpeterfabrikken. Foto: Per Berntsen
Hydroparken Notodden Kalksalpeterfabrikken. Foto: Per Berntsen

Rjukan og Notodden var pionerer i norsk og internasjonal utvikling av den elektrokjemiske industrien. Stedene forteller historien om vannet som omgjøres til elektrisk kraft og skaper grunnlag for prosessindustri og nye arbeidsplasser. Produksjon og eksport av kunstgjødsel var viktig langt utover norske landegrenser. I en tid med befolkningsøkning var Hydros kunstgjødsel et viktig bidrag til en økning i verdens matproduksjon.

─ Den andre industrielle revolusjon forandret Norge og bidro til å skape et moderne velferdssamfunn. Anleggene på Rjukan og Notodden var basert på den norske oppfinnelsen kunstgjødsel. Fabrikkområdene etter Hydro på Notodden og Rjukan er hjertet i denne historien, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningen sikrer viktig teknologi-, arkitektur- og kulturhistorie.

Riksantikvaren ønsker at bygninger og anlegg i Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden skal være i bruk, bidra til verdiskaping og være en ressurs for framtiden. Fredningen skal ikke være til hindrer for sikker drift eller nødvendig oppgradering av elektrisk anlegg og utstyr.

Verdensarv

Anleggene på Notodden og Rjukan inngår i området for verdensarvnominasjonen som Norge har oversendt til Unesco. Som verdsarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft og skaper grunnlag for industri og arbeidsplasser til folket. Fredningene kan bidra til å styrke nominasjonen som ventes avgjort i 2015.

Hydroparken på Notodden

Hydroparken Notodden var stedet hvor forsøkene og metodeutprøvingen ble utført før det ble bygd ut i stor skala på Rjukan. Her foregikk verdens første vellykkete industrielle framstilling av kunstgjødsel fra luftens nitrogen. Det er unikt at bygningene til to av produksjonslinjene fra to ulike fremstillingsmetoder og perioder er intakte.

Rjukan Næringspark

Det var her Hydro gjorde storutbyggingen etter utprøvingen på Notodden. Det ble utbygd to produksjonslinjer etter lysbuemetoden, Rjukan I og Rjukan II. Bygningsmasse fra begge disse produksjonslinjene er bevart, men ikke komplett. Best bevart er produksjonslinjen etter ammoniakkmetoden som ble etablert i 1929.

Kart

 • Fredningsår

  08.09.2014

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1900 tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Industrianlegg