Nedre Røssåga kraftverk

Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune ble bygget for å gi kraft til industriproduksjonen i Mo i Rana, og ble satt i drift i 1955-1958.

Nedre Røssåga kraftstasjon
Nedre Røssåga kraftstasjon Foto: Statkraft

Om kulturminnet

Utbyggingen av Nedre Røssåga kraftverk i Korgen sør for Mo i Rana var en gigantutbygging både når det gjaldt anleggsdrift og mannskap. Kraftverket ble satt i drift i 1955 – 1958. Det ble bygget for å gi kraft til industriproduksjonen i Mo i Rana, men allerede i byggeperioden ble det klart at behovet var større enn først antatt og utbyggingen av Øvre Røssåga ble igangsatt (i drift fra 1961).

Nedre Røssåga kraftverk
Nedre Røssåga kraftverk Foto: Statkraft

Dette var det første rent statlige prosjektet siden utbyggingen av Nore omtrent 30 år tidligere. Mange og nye maskiner medførte stadig nye rekorder i tunneldrift. Utbyggingen sysselsatte mer enn 1100 mennesker på det meste, og i driften gikk det tre skift i døgnet. Anlegget fikk landets første kvinnelige hjullastkjører, men ellers var anleggsarbeidet forbeholdt menn, mens kvinnene jobbet i brakkene.

Helse ble etter hvert et tema, og på Røssåga kom det bedriftslege og sykepleier.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Nedre Røssåga som et kulturhistorisk viktig kraftverk bygget ut i tidlig etterkrigsperiode tilknyttet etablering av tungindustri.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter portalbygningen.

Portalbygningen har høy arkitektonisk verdi og tilhører etterkrigstidens arkitektur, som videreførte trekk fra 1920-tallets funksjonalisme.

Nedre Røssåga turbin
Nedre Røssåga Turbin Foto: Statkraft