Master i Glomfjord, kraftledning Fykan-Haugvik

Kraftlinjen mellom Fykan og Haugvik er en viktig del av industrihistorien i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. De tre mastene som fredes er fra 1917, og er blant de eldste betongmastene som er bevart i Norge.

Master i Glomfjord
Master i Glomfjord Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Overføringen mellom kraftverket i Fykan og de ulike generasjonene industriaktører i Haugvik ble utført i meget bratt og utsatt terreng. Mastene viser ingeniørarbeid av høy kvalitet fra perioden.

De tre mastene som fredes er en del av den første og eldste masterekken i Glomfjord, som ble påbegynt i 1917 og satt i drift da kraftverket sto ferdig i 1920. Mastene er blant de eldste betongmastene som er bevart i Norge.

Mastene i Glomfjord er særegne både i utforming og materiale, og fremstår med høy grad av autentisitet og kildeverdi. Teknisk utstyr som isolatorer og liner er skiftet ut som følge av at mastene har vært i kontinuerlig bruk frem til nylig.

Mastenes plassering, ved de tidligere arbeiderboligene på Jæra, er også med på å illustrere sammenhengen mellom kraftoverføringen og industrisamfunnet. Mastene fremstår som tydelige markører i landskapet og har høy opplevelsesverdi, både som selvstendige objekter og som en del av det større kulturmiljøet knyttet til vannkraft- og industrihistorie i Glomfjord.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter tre master fra 1917 og en linjetrasé med kraftledning Haugan-Fykan.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare et unikt eksempel på tidlige betongmaster med kulturhistorisk verdi som representanter for høyspent kraftoverføring i den tidlige fasen av storskala norsk vannkraftutbygging. Mastene er også viktige representanter for overføringssystemet mellom Fykan og Haugvik mellom produksjon og konsum, fra kraftverk til industri.

Fredningen skal sikre mastenes innbyrdes sammenheng og kulturhistoriske verdier knyttet til plasseringen i et helhetlig industrimiljø i Glomfjord.

Kraftledning, Fykan-Haugvik
Kraftledning, Fykan-Haugvik Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Kart

Master I Glomfjord
 • Fredningsår

  31.08.2020

 • Region

  Nordland

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1920

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Annet tekn-ind. minne