Emmaus bedehus i Flekkefjord fredet

Emmaus bedehus fra 1888 ligger på gården Gyland i Flekkefjord kommune. Bedehuset regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Benkene i bedehuset Emmaus er høyst sannsynlig originale fra 1888.

Emmaus bedehus Gyland. Foto: Arnt Magne Haugen Riksantikvaren
Emmaus Bedehus Gyland Flekkefjord Foto: Arnt Magne Haugen Riksantikvaren

Emmaus bedehus har tilhørt indremisjonen og er det eldste av tre bedehus på samme gård. Emmaus bedehus er også del av et særpreget kulturmiljø, hvor de tre bedehusene ligger innenfor en veistrekning på bare 130 meter.

– Riksantikvaren skal frede et representativt utvalg kulturminner. Utvalget skal fortelle historien om menneskers liv og arbeid, om tidsånd og viktige hendelser. Her må også det kristenlivet som foregikk utenfor statskirkens vegger inkluderes. Emmaus bedehus formidler på en utmerket måte kristenlivets historie i den delen av landet der vekkelsesbevegelsen hadde størst gjennomslagskraft, sier riksantikvar Jørn Holme.

Formålet med fredningen er å bevare en bygningstype som har tjent som et viktig kristent og sosialt samlingssted. Fredningen omfatter eksteriør og interiør, med både fast og løst inventar.

Kart

 • Fredningsår

  03.09.2012

 • Region

  Agder

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1888

 • Enkeltminne

  Bygning: Forsamlingslokale